Happy

Zo’n nummer kan wel beweren dat je gelukkig bent, dan nog blijft het de vraag of deze uitspraak wel opgaat voor de betrokkene. Daarnaast heeft het veel weg van een ‘selffulfilling prophecy’ hetgeen het totaal ook niet helemaal ten goede komt. Waardoor de kans bestaat dat het geheel in een grandioze mislukking uitmondt, doelen in illusies veranderen om uiteindelijk als desillusies te eindigen. Hetgeen het gemoed dan zeker niet ten goede komt. Neem nu het weer. Ons werd/wordt een grandioze week voorgeschoteld. Prachtig weer met zomerse temperaturen maar het heeft er veel van weg dat dit een 1 april grap is geworden. Een grap waar heel het land onder gebukt gaat. De zon die het af laat weten, de wind die geenszins wakkert, de voorspelde warmte uit het oosten dat het af laat weten en het onzekere houvast wat ons geboden wordt. Voorgeschoteld als het ware. En ware het niet dat Nederland er alles aan doet om een bepaalde kleur naar voren te brengen. zou het mijn overtuiging kunnen zijn om de grijze sluiers wat langer te bestendigen. Ik bedoel maar, is het geen voetbal waar ik me totaal n iet druk over maak dan zeker niet het weer! En toch heeft het er veel van dat ik me dit keer door die voorspeller heb laten misleiden! Maar… er zijn ook mensen die het leven als een grote grap beschouwen. Die iedere dag als 1 april wensen door te brengen. Ja er zijn zelfs mensen die daar hun broodwinning van hebben weten te maken. Alleen zijn die al lang geleden overleden. Hooguit dat je nog her en der een boekwerk van Max Tailleur ontdek, waarbij Sam en Moos de spiegels waren die Tailleur ons toen voorhield. In een totaal andere tijd, een tijd die voor een deel nog in het teken stond van de wederopbouw. Terwijl er momenteel sprake is van een behoorlijke afbraak, de noemers waaronder zich kenmerken door een grote mate van eufemisme. Woorden die de pijn die hier het gevolg van is verhullen. En het overgrote deel van de Nederlandse bevolking als makke schapen de benoemde herders weet te volgen. Maar ook dat is niet aan mij. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen beperkte sores. Hoewel ook dat in de regel meevalt!
Overwegingen die vergezeld gaan van filosofie van de koude grond. Het een hoeft niet onder te doen voor het ander, laat staan dat die ander zich hierover druk loopt te maken. Neen, als ze slim zijn kijken ze wel uit. En gelijk hebben ze. De handen vol om de strijd omtrent het dagelijks bestaan, geeft ze bijkans geen gelegenheid om zich te bezigen met de strijd van de ander. De noemer participatiemaatschappij die eenieder weer op zichzelf terug werpt. Het zal ook niet lang meer gaan duren, voor de totale familie zich weer in een familiehuis verenigt. De noemer van ‘kangeroewoning’ de bedstede van vroeger weer in ere herstelt. Hooguit dat de eigen entree nog enigszins doet denken aan voorheen, maar dat de gang daarachter gemeenschappelijk wordt betreden. Dat vrijwillig opgelegde mantelzorg de kassen van de ziektekostenverzekeraars nog ruimer weet te vullen. En dat de banken er alles aan zullen doen om de mazen in de regels van de wetgeving uit Brussel weten te omzeilen, ook dat een voorspelbare zekerheid Rijkdom en armoede als gegeven van belang zijn en ook de stille armoede nog veel stiller zal gaan worden. Het is dan ook de maand maart die bij mij nog even de staart roert, terwijl april op de drempel staat. Want de komende maand zal in het teken staan van dat willen. Terwijl mei… maar dat is nog ver weg. Dan zijn de eieren reeds opgepeuzeld, heeft de Paashaas het land verlaten en zal de Zwarte Pieten discussie ergens gaan sluimeren. Dan dient de vraag beantwoord te worden omtrent het wel of niet op vakantie kunnen gaan. Worden mogelijk vele gaten gedicht, vind er een krimp plaats bij de vele gerechtelijke deurwaarderskantoren en kan er mogelijk sprake zijn van… laat ik niet op de zaken vooruitlopen en me slechts beperken tot morgen. Dat de klok mede mogelijk wordt gemaakt door Rutte, staat buiten kijf. Dat uur vooruit geeft mogelijk te denken. En dat de vooruitgang zich dit keer letterlijk voordoet…