Haast geduldig…

Waar de een het houdt op een kwestie van geduld, heeft de ander een ongelofelijke haast. Terwijl de tijd in dezelfde mate voortschrijdt. Uiteindelijk het meest bepalend zal zijn. En toch blijft de mens het proberen: nog weer wat honderdsten van seconden van de limiet af te kunnen gaan snoepen. Waardoor Europees- en Wereldrecord komt te sneuvelen. Ik betrap me erop dat ik somtijds wat meewarig met mijn kop schudt, er wel kennis van neem en het gelijktijdig, als water, van mijn rug laat glijden. Ik ben nu eenmaal niet zo sportief; ik heb, voor een belangrijk deel, de tijd aan mezelf en maak hooguit tijd voor de ander, wanneer daar belangen mee zijn gemoeid. Andermans belangen, hoewel een stuk eigen belang ook nog wel eens de doorslag weet te geven…
Neem nu vandaag, een heerlijke lummel zondag. Maar niet helemaal. Ik heb, op mijn manier, weer wat lopen frobelen met de HEMA en opnieuw een album geconcipieerd. Het gaat me al wat sneller af, maar of het resultaat zodanig is dat ik naar huis kan gaan schrijven, dat idee heb ik laten varen. Als foto’s liggen en ze worden staand afgedrukt, gaat nu eenmaal een deel verloren. Nu kun je dat weer tegengaan door nergens over te praten, maar ook dat geeft de bewonderende kijker mogelijk een onjuist beeld van de veronderstelde werkelijkheid. Het beeld doet afbreuk aan de werkelijkheid die het oog van de camera in eerste instantie trof. Waarbij een essentie op een bepaald moment verloren dreigt te gaan en daar een interpretatie laat ontstaan, die dan weer de blik van de kijker kan gaan versluieren. Waarbij geduld en haast een bijkans ondergeschikte rol dreigen te krijgen. Ik kan het geduld voor een uitgebreide bewerking niet opbrengen en wil, in een zekere gejaagdheid, de haast tot mijn beschikking hebben. Welnu, ook vandaag is dit mij gelukt! Ik ben dan ook in blijde afwachting van het moment waarop de HEMA mij zal gaan berichten omtrent de gehaaste actie die ik vandaag heb ondernomen. En het spreekt haast voor zich dat ik je van mijn vorderingen op de hoogte zal gaan houden. Al was het alleen maar om reden de economie weer een klein zetje te hebben kunnen geven…