Groot Stedelijk


iGer.nl
Groot Alkmaar! Groot Alkmaar”! Ja! Als alles doorgaat tenminste… En die vraag wordt gedeeltelijk al beantwoord. Waar eerder Graft-De Rijp een voorkeur uitsprak, heeft men ook een kogel door de kerk van de Schermer gejaagd. En dat betekent, na Graft-De Rijp (1.960 hectare, 6500 inwoners in zeven goed geconserveerde dorpjes en buurtschappen) een volgende uitbreiding van 6.487 hectare. 5500 inwoners in zes nieuwe wijken: Stompetoren, Oterleek, Schermerhorn, Grootschermer, Driehuizen en Zuidschermer. En nog het resterende deel van de Omval.
Wij deden het vandaag in het Centrum. Ten westen van het Noord-Hollands Kanaal, ten noorden van datzelfde Kanaal en lieten onze blikken over de grachten vertoeven. Deden het bolwerk aan en zagen de wieken draaien. Dronken een eenvoudige Springtij van Texel en herhaalden dit een keer. Aten in Azie. Deden daar ook een plas. Maar of alles ook vandaag bleef zoals het was…


iGer.nl


iGer.nl
Dat durf ik dit keer grondig te betwijfelen. Want de Rechter deed, aan het einde van deze bijzondere dag een behoorlijke duit in het zakje. Niet dat ik regelmatig uit ben op gramschap. Dat laat ik liever aan anderen over. Tenslotte hoop ik nog die enkele vriend die ik heb te behouden. Want ook vandaag was ik met een vriend op stap. Waarbij het delen van dingen een bijzondere plaats in ons beider leven inneemt. Want ook wij spraken. De vraag waarover spraken wij wat in het midden latend. Waar wij over spraken is niet zo belangrijk. Stel je voor dat anderen daar aanstoot aan zouden nemen. Dan is het minder prettig om die zekere ambiance die wij weten te koesteren met vreemden te gaan delen. Neen, juist dat laat ik liever aan die anderen over.


iGer.nl


iGer.nl
Aan de Rechter bijvoorbeeld. Dit keer bedoeld als de uitsmijter. Ook dat heeft iets te maken met delen. Want vaak is het geheel meer dan de som der delen. Behalve als het fout gaat. Dan is ver delen een manier om het geheel in onder delen te gaan aanschouwen. Voor zo ver er dan nog iets te aanschouwen valt. Neem nu bijvoorbeeld het Stedelijk Museum. Van Alkmaar. In kennelijke staat van ontbinding. Terwijl de entreeprijs geenszins die ontbinding tegemoet doet komen. Wat dat betreft is Alkmaar net zo standvastig als in 1573. Het moment waarop de V een belangrijke rol is gaan spelen. En Victorientje nog steeds haar rechterarm heft. Het eigen Stedelijk. Of liever gezegd:
ons eigen Groot Stedelijk. Wat wij allen willen weten! Waarin mogelijk een draad een rol kan gaan spelen. Eenvoudig weg door een daad te stellen.
Bijvoorbeeld door het navolgende:
‘Ik verdien bakken met geld als toezichthouder.’ “Waar zit u dan””
‘Bij het COA, Amarantis en Vestia.’
“Ging het niet mis bij al die clubs”” ‘Dat klopt.’
‘Ik behoor tot de meest succesvolle falende toezichthouders.’


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Een uitsmijter van jewelste. Want als de vraag nogmaals gesteld zou gaan worden: ‘waarover spraken zij, zou het woord Amarantis veelvuldig vallen!’
Een wonderschone, exclusieve dag was ons toebedeeld. En door de aalmoezen in eigen zak te kunnen, was er geenszins sprake van enige vorm van bedeling. Hooguit dat de tekst ‘Bewaarschool’ daar een substantiele bijdrage aan geleverd heeft!

 Jan, bedankt!