Grexit & Nexit & Zexit… Deel acht

Dinsdag 04 augustus 2015 / 14-07-’15.


IMG_8429
‘Kan een vriendschap blijven bestaan, wanneer ik constant de nachtrust van de ander verstoor”!’ Ik snurk, iets dat ik nog niet eerder heb vertoond. En Jan ondervindt daar alle hinder van. En met dit gegeven wordt het voor hem een straf in de wetenschap dat wij nog een week met elkaar hebben te gaan. Dat ik het ‘klote’ vind is een understatement, dat ik bij God niet weet wat daaraan te doen staat haaks op het Gruss Gott dat hier als welkom wordt gebruikt. Kut, KUT, kut en daar is geen woord van gelogen. Dat ik me hier voor een belangrijk deel van de dag mee bezig heb gehouden, dat onze wegen zich vandaag scheiden en dat Jan hopelijk de rust vond in een park, doet geen recht aan de gezamenlijkheid die wij toch nog konden delen. Het Museum voor Architectuur en het Kommunikationsmuseum hebben we gezamenlijk bezocht tot om 14.00 uur onze wegen zich scheiden. Dat ik diverse andere musea heb bezocht en uiteindelijk ook in het Goethe huis terecht kwam, dat ik op zoek ben gegaan naar winkels dat mogelijke Ja/Nee knikkertje dat wij in het DB-museum in Neurenberg hadden gezien zich ergens zou voordoen bleek, achteraf, ijdele hoop. Dat wij elkaar rond 19.00 uur troffen in de hotelkamer stond een gezamenlijke maaltijd, een Jachtschniztel met twee bruine Weizen om de wrange smaak weg te spoelen, dat Waldorf en Statler werden getracteerd op een voorstelling van een stel dat waarschijnlijk lijnrecht van mening verschilde, het is zoals het is… op naar:


IMG_8467


IMG_8421