God is Gek

20091221-1261403035N2112hangkruis665

in de dag
ligt
voorafgaand

een nacht
ingebed

Geen woord te veel. Geen woord te weinig. Geen woorden waar blind omheen gegaan kan worden.
Geen woorden waarvan de reikwijdte niet valt te overzien. Simpelweg feiten. Simpele feiten.
Zo eenvoudig staan ze hier. Zo eenvoudig kwam ik deze woorden tegen. Gewoon omdat het een
vorm van waarheid kan gaan behelzen. Of is het behelsen” Neen, want dan komt het rode potlood
weer tevoorschijn. Ik kan het gaan veranderen door slechts een letter in te gaan ruilen.
Een k voor de l. Maatschappelijk mogelijk meer verantwoord omdat de reclame met behulp van een
zwaan geen opgeld doet. Een soort van doorgang waarbij de veronderstelde ophef achterwege blijft.
Want ik heb een andersoortig boek van Kluun aangeschaft: God is Gek, de dictatuur van het athe”sme.
Kluun gaat op stap: bij opiniemakers, wetenschappers en filosofen op zoek naar antwoorden op de
vragen ‘Bestaat God”‘, ‘Is er leven na de dood”‘, ‘Weet U dat zeker”‘ en hij komt uit zijn kast.
Openhartig vertelt hij over zijn spirituele zoektocht, die begon met de dood van zijn vrouw.
Een soort van oecumenische uitgave onder de noemer ‘De maand van de spiritualiteit 31 oktober –
30 november 2009.’ Een initiatief van omroepvereniging KRO, dagblad Trouw, Uitgeverij Ten Have,
in samenwerking met de uitgeverijen Altamira-Becht, Ankh-Hermes, De Arbeiderspers en Servire.
Een uitgave in samenwerking met Uitgeverij Podium te Amsterdam.
Ik zag dit liggen en even later niet. Vandaag zag ik het staan en ik kan niet nalaten daar een eerste
citaat uit te plukken: God is volgens Van Dale een bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen.
Kluun: mij lijkt het ook sterk dat zo’n wezen bestaat. Het zou wat zijn: er gebeurt hier al
eeuwen van alles wat nooit had mogen gebeuren en dat wezen laat de laatste tweeduizend jaar
niets meer van zich horen. Ja, via via en van horen zeggen, maar verder: geen beeld, geen geluid.
God de vader” Laat me niet lachen. Welke vader komt er niet eens op zondag het vlees snijden”
Of wat te denken van het volgende:
Sneeuwval legt Nederland plat. Zou dit ook een ‘vinger Gods’ kunnen behelzen” Neen, dan liever
ZIJPADEN

Ik kwam
de lange gang
heen
en terug
heb ik
een andere weg
gevonden.

Vond ik van het bericht dat twee pausen wat dichter bij zaligheid zijn. De eerbiedwaardigheid is
reeds uitgesproken omtrent de Pausen Pius XII (1939-1958) en Johannes Paulus II (1978-2005).
Zij hebben volgens ‘heldhaftige deugdzaamheid’ geleefd. De verklaring betekent dat de
zaligverklaring van beiden dichterbij is gekomen. Voor zij zalig worden verklaard, moet nog
worden bewezen dat op hun voorspraak een wonder is gebeurd. Een wonder had het kunnen zijn
de verwonding van Berlusconi te voorkomen. In een andere tijd. En onder andere omstandigheden.
Zonder mondiale crisis. Zonder een Duitse Paus. En zonder een omstreden Pius XII. Beschuldigingen
dat hij te weinig voor de joden heeft gedaan blijven deze paus achtervolgen. En dat Benedictus
een commissie heeft ingesteld zal ook wel weer bedenkingen gaan opleveren. Neen, voor Pius XII
had het martelaarschap een duidelijker reden kunnen zijn om zalig te worden verklaard.
Iemand die als martelaar voor het geloof is gestorven verdient het als zodanig verklaard te worden:
zalige kerstdagen krijgt op die manier weer de dimensie die ook aan inflatie onderhevig was.

Maar… altijd kan er sprake zijn van een maar. Deze maar waar ik op wil wijzen zal ook bij meerdere
vaderlanders door het hoofd heen beieren:
NOODUITGANG

Ik laat mij liever
niet uit omtrent
de zin des levens;
liever laat ik mij
straks zelve uit.

20091221-1261402611N2112kaarten670

Komt uit Steppenwolf. Een boek van Herman Hesse. Een boek wat ik ook nooit heb uitgelezen.
Omdat ik na ruim vijftig bladzijden gelezen te hebben, mijn waarheid mocht ontdekken.
Een waarheid die, na zoveel jaren, nog steeds staat als een huis. Mijn huis. En de laatste
dertig jaar ons huis. Iets om in het achterhoofd te houden. Iets om niets mee te doen.
Ja, te denken, te overdenken. En daar dan weer wat mee te doen. Het blijft prikkelen en
ik kan me goed voorstellen dat anderen hier meer mee bezig zijn. Een lichtjesfeest in deze
donkere dagen: en mocht dit noden tot een discussie: wat dat betreft heeft JU mijn zegen!
Daar heb ik God noch Benedictus voor nodig!

20091221-1261403714N2112prulbak668