Geweld!

Als links rechts aanstuurt, houdt rechts rechts aan. Veelal gebruikelijk in de huidige politiek. Wanneer echter het omgekeerde plaatsvindt bestaat de kans dat rechts ook dan weer niet van het rechtse pad afwijkt. Waardoor het aloude credo van lood en oud ijzer hooguit een gevolg van deze manoeuvre zal zijn. Want gemanoeuvreerd wordt er geregeld. Door losse en vaste kamercommissies. Door operatie Stiekem in de publiciteit te brengen. Door paarden achter wagens te spannen. Door politiek gedelibereer, waardoor achterkamertjes de voorpagina halen. En ook dit keer is er wederom sprake van een zeker landsbelang. Waarbij de ogen gericht zijn op het vrije westen. Waarbij 9/11 nog steeds bepalend is. Het terrorisme nog steeds om zich heen grijpt. Waarbij aanslagen en de gevolgen daarvan een ongebreidelde macht naar voren brengt. En ik me in de regel bezighoud met andere vormen van ‘vermaak.’ Hoewel het woord vermaak absoluut niet op zijn plaats is. Neen afschuw zou beter op zijn plaats zijn. Het doet mij meer aan beelden die door Jeroen Bosch ooit aan het doek werden toevertrouwd. Waardoor afschuw vervangen kan worden door luguber. Het geeft een beeld van de wereld waarin wij leven, waarin ik leef. Waar ik deelgenoot van ben en me gelijktijdig bewust ben van de positie die ik in dit geheel inneem. Iemand die aan de kant staat en vanaf een veilige positie het geheel in ogenschouw neem. En de noemer van dit geheel” Noem het geen boosaardig sprookje, maar noem het meer een verhaal van een kwade genius. Van meerdere kwade geniussen die onder een andere naam hun meedogenloze faam de wereld inslingeren. Waarbij de uitkomst op voorhand vaststaat: schrik aanjagen, angst verbreiden en alles wat dies meer zij. Meedogenloos zonder mededogen voor ogen te hebben. De wereld van de waanzin. Waarbij links en rechts onschuldigen worden gedood. Mensen die, voor een heel andere voorstelling, naar een theater gingen. Onschuldig vermaak zochten en werden bezocht door anderen die de onschuld op het offerblok van geweld om het leven brachten. In die wereld bevind ik me ook. Ik ben bang. En ik spreek geen hoop uit. Waar mensen de wereld regeren zal er altijd sprake zijn van macht. En wanneer je niet voor mij bent…


IMG_0501


IMG_0514