Gevoelige plaat…


IMG_6429


IMG_6430
Hoe kleurrijk kan het leven zijn”! In een land dat stijf staat van de wetten en regels is het juist de uitzondering die regels en wetten doet verbleken. En kleur rijk was vandaag mijn dag. Allereerst door Kees Oosterbaan en vervolgens werd de kleur door Elly Stolwijk van velerlei andere kleuren voorzien. En het gegeven dat ik dit keer toch een keuze ga maken, mij in eerste instantie op Kees heb gericht en zijn kunstwerken aan de hand van een kompas vanuit beperkte hoeken heb vastgelegd, zal Kees vandaag niet alleen de eer maar ook het genoegen smaken om mijn blog vandaag op te gaan luisteren. En omdat ik toch al zo simpel bezig was heb ik hem ook maar meteen voor de volgende opdracht van het fotocafe vastgelegd. Maar dit terzijde. Waar het meer om draait is de wijze waarop Kees gasten verwelkomt, ze direct over een mogelijke schroom heen helpt, de drempel verlaagt om vervolgens de mogelijkheden even aan te stippen. En wat de bedoeling is van deze ‘zoete inval.’ Want een inval wordt het vervolgens, wanneer bekenden en ook onbekenden van hun belangstelling blijk weten te geven. Ook ik ging verheugd met een paneeltje van zijn hand naar elders. En elders was dit keer de Centrale Bibliotheek, alwaar leden van de dichterskring hun werken en voordrachten deelden met het daar aanwezige publiek. Geboeid zaten de aanwezigen te luisteren en een herhaald applaus was de uiteindelijk beloning, terwijl Dick dit keer het genoegen had om de dichters aan te kondigen en van tekstbeelden wist te voorzien. Smaakvol was ook dit keer de muziek. Terug echter naar Kees. En waar ik in eerste instantie had bedacht om zijn en andermans werken via die kompasroos te laten passeren, maak ook ik gebruik van de uitzondering die in de eerste regels naar voren kwam. Ik nam de beide beeldende kunstenaars op de korrel en legde deze vast. Onderwijl dat Elly daar vertelde omtrent het ontstaan van heimwee, is mijn kaartje dit keer de ‘gevoelige plaat’ gaan worden. En de wetenschap dat dit een digitaal apparaat is waar ik me van bedien, dient ook die plaat met de nodige scepsis te worden beschouwd, hetgeen niet wegneemt… dat ik juist die beelden dit keer laat spreken.


IMG_6417


IMG_6418


IMG_6419


IMG_6420