Geven door te delen e.o.

Door iets te geven, kun je delen. Let wel, dat kan maar hoeft in de regel niet. Althans niet altijd. Maar misschien sla ik vandaag bewust de plank mis. Ik geef bijvoorbeeld mijn gedachten weg, de vraag of ik door dit weggeef element ook weet te delen, blijft de vraag. Wanneer gedachten alle vrijheid hebben om te zijn, wordt het delen een vraagteken. Of misschien wel een vaag teken. Het een valt immers niet altijd te rijmen met het ander. Het zou zomaar kunnen dat het haaks op elkaar komt te staan. Dan blijft er weinig van het gegeven delen over. Dan wordt het meer een mededeling met als ondertoon een vorm van bevel. Daar zit niemand op te wachten, althans niet in deze periode. Zeker wanneer de aankomende dagen gaan brengen waarvoor ze bedoeld zijn: bezinning desnoods. En de schoot der familie zich juist in deze tijd leent. Behaaglijkheid en koestering. Maar dat is niet voor eenieder weggelegd. Neen, voor velen die huis en haard hebben verloren, het gemis dat zich dagelijks daardoor voordoet en het erbarmen dat het ook nog eens af laat weten, is er niet veel genoegen om juist in de aankomende dagen naar uit te kijken. Ze verloren veel en de kans bestaat dat zij zichzelf ook nog eens gaan verliezen. En wat zijn dan deze woorden die ik weggeef. Mogelijk van nul en generlei waarde, mogelijk een enkeling die zich over mijn woorden buigt dan wel een vreemdeling die er gaan bal van snapt. En toch heb ik zelf een idee omtrent het feit dat ik dit met die ongekende ander weet te delen. Het bekende drupje op een veel te grote plaat. Die dan ook nog eens staat te gloeien. Niet eens een kringeltje achter laat. En toch…
maak ik me op om straks die Zalige Kerstvlucht mee te gaan maken. Te delen opdat door het aanwezig zijn in Hal 25 er sprake kan zijn van iets te kunnen geven aan die ander. Die ongekende ander, althans voor dit moment. Wat met koffers te gaan sjouwen, wat met anderen te kunnen gaan doen, een andersoortig welkom te kunnen gaan heten, en daar mogelijk…
Geven door te delen en delen door te geven. Dat moet toch simpelweg mogelijk zijn!