Gestalt


iGer.nl
Het gaat over niets en het komt van nergens. Als zo vaak. Een beetje terugblikken omtrent de dag die was, het weer dat alleszins meewerkt om de illusie van een voorjaar te beloven. Voor zover een illusie belooft kan worden. Want ook deze keer klopt de zin van geen kanten. Zal er niemand zijn die daarover struikelt, laat staan een opmerking over maakt. Zoals zo vaak. Of bij herhaling. Het heeft dan ook wel wat weg van die vermaledijde tegenstrijdigheid. Waar ik een abonnement op heb. Wat ik iedere keer maar weer weet door te zetten. Door een vorm van luiheid. Of voor een deel om mijn doel te behalen. Want stel je nu eens voor dat dit lukt. 2 x 365 wetenswaardigheden. 730 als ik kijk naar de totalen. Waar wel degelijk een verhaal uit te destilleren valt. Een verhaal waarin de beperktheid van het leven een grotere rol speelde dan dat de vanzelfsprekendheid van dit moment doet vermoeden. De rol wat meer naar de achtergrond is gedrongen. En dat Carpe Diem zich wel voordoet, maar niet zo specifiek. Meer als een vaststaand feit. Of simpelweg een gegeven. En het mij gegeven is de dag met een zekere regelmaat te kunnen aanschouwen. Met alle vreugde van dien. Met alle misère wat zich op mondiaal vlak voordoet. 35 miljoen mensen op een eiland. Die zich zeer ernstige zorgen maken. Die in 1945 de verschrikkingen aan den lijve ondervonden. En waar de toenmalige slachtoffers nog slechts herinnerd kunnen worden. De wederopstanding. Van datzelfde verslagen volk.


iGer.nl
Het beschouwen van een enkeling. In dit geval ik. Het zijn dan ook mijn wegen die ik bewandel. En er voor een belangrijk deel geen idee van heb, wie zich als wandelpartner aan gene zijde voordoet. Weer een zin die niet klopt. Maar dat geeft niet. Ik hoef niet zozeer die schoonschrijver te zijn. Ik doe het ook meer in de gedachte van Fritz Perls. Eén van de grondleggers van de Gestalttherapie. Een mogelijkheid om het existentialisme wat nader onder de aandacht te brengen. Of het egoïsme wat kritischer te aanschouwen. Of misschien wel om het tijdperk van de jaren zeventig als het EGO tijdperk te onderbouwen. Het ik, ik, ik en de zorg omtrent het zelf. Niet zozeer jezelf maar meer het ikzelf. Als in de Gestaltbede.
Een statement van 60 woorden (56 woorden in het oorspronkelijke Engelse vers) van de psychotherapeut Fritz Perls dat wordt gezien als een klassieke uitdrukking van de gestalttherapie als een levensmodel waar Dr. Perls een voorstander van was.
De kerngedachte achter deze passage is de focus op leven als een respons op iemands eigen behoeften, zonder dat hij ze projecteert op anderen of als het ware uit anderen probeert te onttrekken. Het drukt ook de gedachte uit dat, met het vervullen van de eigen behoeften, mensen andere kunnen helpen, hetzelfde te doen en ruimte te creëren voor zuiver contact, bijvoorbeeld ‘wanneer we elkaar per toeval vinden, is dat prachtig.’
Tekst van de Gestaltbede
Ik doe mijn dingen en jij doet jouw dingen.
Ik ben niet in deze wereld om te leven naar jouw verwachtingen.
En jij bent niet in deze wereld om te leven naar de mijne.
Jij bent jij, en ik ben ik.
En wanneer we elkaar per toeval vinden, is dat prachtig.
Wanneer niet, dan is er niets aan te doen.
(Fritz Perls, 1969).


iGer.nl
Toch heb ik deze bede ooit in een ietwat andere volgorde ontmoet. Het begin verschilt op een bijzonder curieuze wijze. Alleen al in het Engels door een filmpje op Youtube.
Perls, een man met een kalende schedel en een riante baard, steekt een sigaret op. Rond hem een kring van mogelijke bewonderaars. Of misschien wel zoekers. Studenten desnoods. En hij vraagt hen hem na te zeggen. De sigaret zorgt voor de rook waarin zijn woorden worden gevangen
‘I am I and You are You.
I am not in this world to live up to your expectations,
and you are not in this world to live up to mine.’
Ik ben ik en jij bent jij.
En die eerste regel heeft mij altijd gefascineerd. Want dat is toch een heel andere opening dan die Nederlandse vertaling, dan wel die Engelse bede.
I do my thing and you do your thing.
I am not in this world to live up to your expectations,
and you are not in this world to live up to mine.
You are you, and I am I, and if by change we find each other, it’s beautiful
If not, it can’t be helped.
De kern van de gestalttherapie is de bevordering van bewust zijn, ofwel het bewustzijn van alle aanwezige gevoelens en gedragingen, en het contact tussen het zelf en zijn omgeving.
Ga vandaag maar eens met mijn DigiD aan de gang. Niet dat ik mijn bewustzijn aan de Belastingdienst wil ophangen, maar als ik het vandaag zelf niet leuker kan maken, moeten zij het maar doen! Wel zo makkelijk!


iGer.nl
En omtrent dat gevoel…”!

BELEVING

Hoe groter

beperking

hoe

creatiever

geest.