Gesloten deuren in een oogwenk.


IMG_9220


IMG_9221
Hoe ver loos wil je ‘t hebben”! (h)oeverloos dan wel gesloten deuren in een oogwenk”! Of KAAS kermis” We hadden gisteravond weer de eerste bijeenkomst van het fotocafe en het was in een bijzondere ambiance waar wij onze opwachting. Koekenbier, een aan ooit een familie gebonden, maar een naam ook die zich leent voor Koek & Bier, een wat wonderlijke combinatie. Want bij bier dat stroomt uit de tap vind ik bitterballen meer gepast, bij koek heb ik de associatie dat thee dan wel koffie (waar ik de voorkeur aan geef!) daar niet een geheel en al te versmaden lekkernij bij kan zijn. Maar waar gaat dit bericht eigenlijk over” Welnu, verschillende projecten zijn of in ontwikkeling dan wel keen een afgerond geheel, terwijl een eigen project waarschijnlijk morgen op mij ligt te wachten. Kaas kermis, gesloten deuren en (h)oeverloos geven aan wat fotografie zoal teweeg kan gaan brengen en wat daar de resultaten van zijn, dat wordt door middel van de beelden bij dit verhaal mogelijk duidelijk. Gesloten deuren in een oogwenk, vergezeld van de Griekse tekst van eenzelfde aard en dat andere is dan weer een eigen project. Met beelden die te wensen overlaten, maar wel beelden die een bepaalde beleving dan wel een bepaalde betekenis voor schrijver dezes heeft gekregen. Want stomweg wachten tot het later word, is ook bepaaldelijk niet aantrekkelijk. Een vorm van bezigheidstherapie dan” Neen, dat laat ik liever over aan mensen die daarvoor hebben gestudeerd en tegenwoordig voor allerlei andere zaken worden ingehuurd, hoewel dat inhuren ook met de nodige scepsis kan worden bezien. Arbeidstherapie” Wanneer ik de gekleurde fluorescerende jasje aanschouw, de schoffels die gebruikt worden om te leunen en het onkruid dat er alles aan doet om weer overweldigend te gaan woekeren, laat ik ook deze bezigheid aan mij voorbijgaan. Het voorrecht wanneer je in een situatie bent komen te verkeren, waarin ik nu verkeer. Vandaag gaat het over die gesloten deuren, een project waarbij Martin en ik het genoegen hebben gehad om Griekse deuren vast te gaan leggen. En dan de vraag wat zich achter die deuren heeft afgespeeld. Ouwe meuk zou je kunnen zeggen, ware het niet dat die deuren voor een deel de tand des tijds niet hebben doorstaan. En dat was het gemeenschappelijke. Oude mensen lenen zich voor portretten, deze deuren zijn als het ware portretten van de tijd. De tand des tijds die doet denken aan… maar dit keer is het mijn wens om zelf op zoek te gaan naar het verhaal achter die deuren. Misschien zullen zich dan andere deuren gaan openen!


IMG_9222


IMG_9223
P.s. gesloten deuren”! Griekse deuren zul je bedoelen!