Geregeld een uitzondering!

Altijd weer in voor wat anders. Anders wordt het geheel zo voorspelbaar. En met die voorspelbaarheid heb ik geregeld een appel te schillen. Was het alleen maar om de nodige Granny Smits tot mij te kunnen nemen. Waardoor niet alleen de toon is gezet, maar ook nog eens een keer de draai aan een zekere slinger wordt gegeven. Neen, je kunt het draaien aan dat wiel met een gerust geweten aan mij overlaten, hetgeen bij mijn weten ook nog eens regelmatig plaatsvindt. Want draaien als een drol in een pispot, ook daar draai ik mijn hand niet voor om. Waar deze woorden dit keer op slaan” Geen enkel idee, hooguit dat ik op deze regels stuit door het feit dat ik waarschijnlijk al eerder aan de loop ben gegaan met het volgende gedicht, hoewel ook dat de nam van een gedicht waarschijnlijk niet verdient. Maar ook dat doet er dit keer niet toe, gelijk zoveel andere zaken er in de regel ook niet toe doen. Neem nu bijvoorbeeld de volgende woorden in ogenschouw.
OMSLAG. Krank / zinnig / dat / waan / zinnig / zo’n // krank / zinnig / waan / zinnig // woord / voor / / zinnig // is.
Dat slaat toch werkelijk waar nergens op”! En toch heb ik dat ooit uit mijn ongebreidelde geest tevoorschijn getoverd. Niet dat ik me daar in de regel op voor laat staan, maar regels kunnen geregeld ervoor zorgen dat ik deze overtreed. En met iedere overtreding worden er weer andere mogelijkheden geschapen, gelijk de dammen ervoor kunnen zorgen dat makke schapen naar en ander weiland worden geleid. En dat makke schapen zich makkelijk laten leiden is ook een gegeven dat nergens op slaat. Tenzij…en juist met een terzijde ziet de ander mogelijk ongekende mogelijkheden verschijnen. Neem nu wat anders, BIJZIT bijvoorbeeld. Ook weer zoiets.
Zij zijn vreemden / van elkaar / geworden, de vlam / der lendenen / gedoofd, gedogen / zij elkaar / en zitten naast elkaar / ieder / op de ander te wachten; // geen gebaar / dat iets van liefde, / tederheid uitstraalt, zijn zij / tot elkaar // veroordeeld, // wachten, / lange, kille / nachten / tot op een dag…//
waardoor een nakend einde de rest van het verhaal laat zich invullen. Invulling ontstaat in de regel door de regels die in vergetelheid verdwijnen. En juist van die vergetelheid maak ik vandaag gebruik. Al was het alleen maar om te zorgen dat de regel wordt gehandhaafd en ik geen weet heb van de regel die ik nu heb overtreden!