Genot genieten… ik denk dat ik droom.


IMG_7811
Wanneer ik de indruk maak me buitenissig te vervelen, moet ik je ernstig teleurstellen! Ik kom om door de indrukken die ik van buitenaf opdoe en wanneer er sprake is van en tekort, grijp ik terug op de mogelijkheden die mijn beperkte geest mij weet aan te reiken. Niet altijd dagdromen, ook nachtdromen doen zich geregeld voor. Geenszins nachtmerries waarin ik, met het koude zweet op mijn lichaam, mij fysiek wakker weet te maken. Maar vraag mij niet met welk een willekeur mijn dromen ontstaan, laat staan dat ik de koppelingen die zich voordoen weet te plaatsen dan wel dat ik oog heb voor de wereld waarin ik op dat moment verkeer. De wetenschap dat dromen slechts een gering aantal momenten van de tijd vragen, maken het raadsel nog ingewikkelder. Wanneer de gedachte ontstaat dat mijn belevenissen die ik kortelings geleden heb mogen meemaken daar een rol in gaan spelen, kom ik over het algemeen zeer bedrogen uit. Neen, veelal zijn gebeurtenissen op mijn verleden gebaseerd en de rol die ik in dat geheel speel, getuigt van een zekere willekeur. Ik speel namelijk een aantal rollen tegelijkertijd en dat heeft er veel van dat ik juist in die dromen als het ware een ‘multitasker’ ben, hetgeen me in de regel ook nog eens heel goed afgaat… De rol van gids die ik in het verleden nog weleens heb gebruikt om mijn positie als docent te kunnen verantwoorden, ben ik kwijtgeraakt. Wanneer het mij zo uitkomt, laat ik me tegenwoordig heel graag leiden. One down gaat me beter af dan one up en de nodige ups en downs waarmee dit gepaard gaat, laat ik ruggelings van me afglijden. Van geleider naar volger, van begeleider naar volgeling, het is een enkele stap die ik minder hoef te maken. Het laat zich ook nog eens niet als berusting beschrijven, rusten kan ik op termijn nog lang genoeg…


IMG_7831.000


IMG_7818
want net als iedereen ben ook ik van deze wereld! (Met dank dit keer aan wijlen The Lau). Dingen gaan door en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen kennen bepaaldelijk verschillende sentimenten. Wat te denken van de DODENDRAAD”! Een herinnering aan het neutrale Nederland en het bezette Belgie, de beide Baarlen Hertog en Nassau en de vluchtpogingen die de Belgen ondernamen. Stroom als ultiem middel om de burger tegen te houden, prikkeldraad waar je niet alleen je broek aan kon openhalen. En klaprozen, ter herdenking aan allen die in De Grote Oorlog het leven verloren en verminkt de slachtpartij overleefden…Ik stond erbij en keek ernaar en liet niet na daar een foto van te nemen… Andere plaatjes die om een knip verzochten, de wegwijzer in de buurt van het Klooster van Postel, het abdijbier en het brood, de mis die ten einde liep en de Norbertijnen monniken, in het wit gehuld, de abt aan het einde van de stoet… de kruiden tuin en de zwaluw die in het voormalige pesthuisje zijn kroost van voedsel voorziet. Als entree voor vandaag en de rest… houd je nog even te goed!


IMG_7806


IMG_7801