Gemiste oproep

Gemiste oproep. Althans, dat geeft het apparaat aan. Iemand die contact zocht. Of iemand die een dringende boodschap te melden had. Of gewoon iemand die om een praatje verlegen zat. Verkeerd verbonden desnoods. Hoewel daar ook het een en ander aan voorafgaat. Zoals aan deze boodschap voor vandaag niets aan voorafgaat. Mogelijk dat achteraf nog het een of ander toegevoegd zou kunnen worden, maar ook dat is voor nu de vraag. De tijd heb ik nu eenmaal niet direct in eigen hand. Tenminste, niet nu. Misschien wel weer straks. Maar ook straks is wat rekbaar. Mogelijk dat de tijd zich als elastiek gaat gedragen. Met dezelfde rekbaarheid als een rekstok doet vermoeden.
Een rekstok, de rekbaarheid en de betrekkelijkheid van dit geheel. Er staat wat. En wat er staat is van een triviaal gehalte. Gelijk de memories waar ik gisteren gewag van maakte. Wie herinnert zich nog Riet van Rosmalen” Luc Straver” Carla Mahieu” Sjoerd van der Vaart” Martin ‘take a walk on the wild side’ van der Geest” Jos dan wel Josef Iping” Een Bert van Heiningen” Namen. Namen uit een andere tijd. Van mensen met wie ik toentertijd deelde. In de beslotenheid van die inrichting. Santpoort. PZ in de volksmond. Of het moet dat ene bericht zijn.
e. Het vervoer van overledenen zal per speciale brancard in de ambulance gebeuren in de toekomst, wat een hele verbetering is. Hiervoor komen nog instructies, evenals wat betreft het bezoek in de rouwkamer; het laatste moet nog besproken worden in de hoofdenvergadering.
Overledenen kunnen van 7.30 -22.30uur per ambulance vervoerd worden. De ambulance zal d.m.v. Een spuitbus ontsmet worden. De laatste eer aan de overledene blijft aan de verpleegkundige, die met de chauffeur meegaat. Of de verpleegkundige iemand is van afd. of degene die ambulancedienst heeft, moet nog besproken worden.
Daarnaast wordt melding gemaakt van de ziekte van directeur Noordzij.
Morgen wordt in de vergadering van hoofdverpleegkundigen medegedeeld, dat Dr. Noordzij ziek is. Via de hoofdverpleegkundigen worden de (leerling)verpleegkundigen van de afwezigheid van Dr. Noordzij op de hoogte gesteld.
De inrichting typeerde zich toen nog voor een belangrijk deel als niet alleen een gesloten, feodaal bolwerk, maar nam daarnaast de functie van ‘vader en moeder’ over voor de leerling verpleegkundigen wier zorg hen werd toevertrouwd. Dat was toen. Nu is er weinig meer dat doet denken aan ooit die inrichting. Hooguit de restanten van het voormalige hoofdgebouw…