Gemiddeld…

Hyason en Solvens: een poeder en een oplosmiddel. Eerst injecteren om het losmazig bindweefsel in de bovenbenen wat toegankelijker te maken. Om vervolgens de poken sproeiend in te gaan brengen, opdat de liter physiologisch zout (NaCl 0,9%) de nakende uitdroging te lijf zou kunnen gaan. In november 1971 heb ik dit punt behaald, in het tweede gedeelte van de Algemene verpleegkunde. In Santpoort onder de regie van A. Woudstra. Ik kwam erop doordat ik een kruik trof waarbij alleen de letters HY een rol ging spelen. Hoe geestig is de geest wanneer het verleden weer even heden wordt. Overzicht Praktische opleiding. Diploma B staat er op het voorblad. Op bladzijde drie wordt een overzicht gegeven van de verschillende vakken: Psych. Verpleegkunde, Alg verpleegkunde, Psychologie, Psychiatrie, Pathologie, Neurologie, Voedings + Dieetleer, Anat. Phys, Natuur + Scheikunde, Manuele expressie, Verbale + Nonverb. Expr. Het aantal leerjaren, het aantal uren en uiteindelijk de ontbrekende totalen. En de afdelingen die ik doorliep: Preklin. Opl, K.H.II, opname afdeling Heren van 1/7-’69 tot 28/11-70, Wieringenland: Ziekenzaal, Geriatrie van 28/11-’70 tot 3/12-’71 en tenslotte Rijnland IV, Algemene Psychiatrie van 4/12-’71 tot en met 31/05-’72. Ergens daarna ben ik geslaagd. Maar ook dat had nogal wat voeten in de aarde. Hetgeen terug te lezen valt aan de gemiddelde resultaten die ik in de loop van die drie jaren heb behaald: de eerste leerperiode gemiddeld een 8, de tweede periode idem en de derde periode een eindcijfer van 6 4/7. en ook en ander gemiddelde speelt een rol in dit geheel: de eerste, tweede en derde leerperiode een 7. geen hoogvlieger, hooguit een ruim voldoende en geenszins een goed. Een kwaliteit die ik de rest van mijn leven niet meer zou verliezen…