Geloof, hoop & Risk!

‘Ik hou niet van toevalligheden, en ik vertrouw ze niet. Ik ben ervan overtuigd dat toeval niet toevallig is. Ik heb ooit eens een lezing bijgewoond van een bekende new-age-goeroe die ervan overtuigd is dat het leven uiteindelijk niets anders is dan energie. Alles wat we doen, al onze gedachten en emoties, kunnen worden herleid tot niets anders dan zuivere energie. Ons leven is een vorm of uitleg van energie, en we zijn voortdurend bezig om op wat voor manier dan ook contact te zoeken met de energie van andere mensen in onze beperkte wereld. Energie trekt energie aan. Een intentie of een voornemen wordt een energiestructuur, en het toeval bestaat niet. Op die momenten waarop ik vurig in die theorie geloof, realiseer ik mij dat niets in het leven toevallig kan zijn. En het moment daarop kom ik tot de conclusie dat het veel beter voor mij zou zijn om helemaal nergens in te geloven.
Uit: Dubbelspel, Tami Hoag, blz. 96/97, 2002.


iGer.nl
Obdam- De uitpuilende Sint-Victorkerk zingt luid ‘Dit is de dag’ als pastoor Paul Vlaar richting altaar schrijdt. De eerste viering die Vlaar leidt nadat bisschop Punt hem heeft geschorst vanwege de Oranjemis, is er één waar Haarlem niets op aan te merken kan hebben. Helemaal volgens de regels. Geen voetbaldoelen, geen Marijke Helwegen, geen aarde franje. Maar enige religieuze ongehoorzaamheid ontbreekt niet. Onder de mouwen van de cr”mewitte kazuifel komt een oranje polsbandje tevoorschijn. “Oranje blijft mijn kleur!”
Even later toont pastoor Paul het ‘klossie touw’ dat hij in de Egmondse abdij kreeg om een border af te zetten waarin hij ging spitten. “De broeder zei: ‘Zo leer je binnen de lijntjes te blijven’. Het touw was kaarsenlont, dus ik antwoordde: ‘Daar zit nogal wat rek in’.” Een daverend gelach galmt door de kerk.
Uit: Alkmaarsche Courant, Koen van Eijk, maandag 20-09-2010.


iGer.nl
Rome- In Engeland heeft Paus Benedictus XVI gezegd dat de kerk zelf ‘niet genoeg heeft gewaakt’ en ‘verzuimd heeft snel in te grijpen’ bij misbruik door priesters. Hij sprak van ‘diepe schaamte’, ‘vernedering’ en perversiteiten’. Het ‘mea culpa’ is in het buitenland niet van de lucht. 24 jaar was Ratzinger prefect van de congregatie die gevallen van seksueel misbruik uit heel de wereld beoordeelde en de facto heeft toegedekt. Sinds zijn uitverkiezing tot paus begon Ratzinger zich te keren tegen wat hij de ‘vuiligheid binnen de kerk noemde.’
Uit: Alkmaarscha Courant, Eelco van der Linden, maandag 20-0-2010.
Belgi”- De voormalige bisschop van Brugge Roger Vangheluwe, die heeft toegegeven zijn neefje te hebben misbruikt, hoeft niet te rekenen op genade van Kamerlid Jean-Marie Dedecker. Die wil de bisschop castreren, en wel ‘met twee bakstenen’, zegt hij in een interview met het Nieuwsblad op zondag. Het Kamerlid noemt het ongehoord dat de katholieke kerk een eigen behandeling opeist voor pedofiele of andere seksuele misstappen van haar bedienaars.
Sublimeren:
rechtstreeks van de vaste in de (or)gas(me)vormige toestand (doen) overgaan of omgekeerd;
fig van hoger orde maken, verheffen, het grove ontnemen aan
bijvoorbeeld: niet uit de kast willen/durven komen en daardoor tot priester gewijd gaan worden
Hypocriet:
huichelaar, schijnheilige
Duitsland- De top van de Duitse bank Hypo Real Estate (HRE) heeft 25 miljoen aan bonussen ontvangen over het jaar 2009, dat met een verlies van 2,2 miljard euro werd afgesloten. De bank kwam vorig jaar na een steunoperatie in handen van de overheid en de bonussen zouden beperkt blijven. Afgelopen week werd bekend dat na een staatsgarantie van 100 miljard euro vorig jaar nog eens 40 miljard euro aan borgstelling nodig is om de bank overeind te houden.
Van- Voor het eerst na de Armeense genocide werd gisteren in de 1100 jaar oude kerk in Van op het eiland Akdamar in Oost-Turkije een Armeens kerkdienst gehouden. Na 95 jaar!
In 1915 werd de volkerenmoord door de Ottomanen uitgevoerd. En Turkije houdt de ontkenning nog steeds in leven. Overeind zou mogelijk een gepaster woord in deze context kunnen zijn…
als laatste:
China en Japan doen een machtig spelletje.
In vier Chinese steden en in Hong Kong vonden felle anti-Japandemonstraties plaats. De protesten vonden plaats op wat in China bekend staat als de Dag van de Nationale Vernedering. Op die dag, in 1931, openden de Japanners de aanval waarmee ze het Chinese leger in het Noord-Oosten onder de voet liepen. Momenteel kent China een groeiende militaire macht wat Japan als een bedreiging ervaart. Een ander punt van woede is dat China een grote hoeveelheid Japanse staatsobligaties heeft gekocht, en daardoor de waarde van de Japanse yen heeft opgedreven, wat het aarzelend herstel van de Japanse economie bedreigt.


iGer.nl

WANNEER

Zo in de nacht wanneer

de stilte daalt, het geruis

aan ginder eind verstomt

de wereld zich ter ruste

legt, de aarde zacht verdomt

zo in de nacht wanneer

het licht, door duister

priemt, de mensen om mij

heen, in slaap, mijn wereld

zich verstomt

zo in de nacht wanneer

ook ik, mij ter ruste zal

begeven, weet ik nog niet

wat mij de dag van

morgen zal gaan geven

zo in de nacht wanneer

de wind, steels door de

takken speelt, verloren blad

bruin en verteert weer tot

leven leeft

zo is de nacht wanneer

ik zo het licht uitdoe

en denk, voordat ik slaap

denk ik en

zo is de nacht, wanneer”


iGer.nl
Dat was het wel zo’n beetje voor vandaag wat nu alweer gisteren is. Het is maar goed dat Hendrik Colijn zich allang aan de eeuwige rust heeft overgegeven. Hoop dat de nacht, naast liefde, ook de nodige weldaad heeft gebracht!