gekkenhuis


iGer.nl
De toekomst…
Voor mensen met psychische problemen wordt steeds vaker gezocht naar behandelingen die hen zo veel mogelijk helpen hun ‘gewone’ leven voort te zetten. Een lang verblijf in een instelling, vaak ver weg van de eigen woonplaats en ver weg van familie en vrienden, wordt daarom zo veel mogelijk vermeden. Er zullen daarom steeds meer (poli-)klinieken komen in andere plaatsen dan op de huidige locatie. Ook zullen er meer mensen thuis (kunnen) worden geholpen met behulp van psychiatrische thuiszorg.
Op diverse plekken zijn woningen waar cli”nten van Duin & Bosch met elkaar in een gewone wijk wonen en zo veel mogelijk voor zichzelf zorgen. (De zogenaamde sociowoningen). Zij hebben wel last van hun psychische problemen, maar leren daarmee te leven, net als iemand met een lichamelijke handicap moet leren met zijn of haar handicap te leven. In de toekomst zullen er meer van dat soort woonvormen bijkomen, waar zorgvragers met zo min mogelijk hulp, maar wel met de noodzakelijke behandeling, zelfstandig kunnen blijven wonen.


iGer.nl
Bouwadviesbureau speelt advocaat van de duivel
Fatsoenlijke zorg voor cli”nten en verwijzende instellingen, aansluitend op de zorgvraag en zo dicht mogelijk in de buurt van de cli”nten. Deze hoofddoelstelling van Duin en Bosch heeft niet alleen consequenties voor mensen, het heeft ook gevolgen voor de gebouwen. In het kader van ambulantisering, zorg op maat, vermaatschappelijking en deconcentratie is er de afgelopen jaren nogal wat zorg verplaatst. Op het Duin en Bosch terrein kwamen daardoor panden vrij waarvoor een nieuwe bestemming werd gezocht. De ontwikkelingen volgden elkaar in zo’n rap tempo op dat een lange termijnvisie ten aanzien van huisvesting noodzakelijk werd. Hulp van buiten was daarbij welkom. En deze werd gevonden in de stichting Plan en Projectpartners.
Dit adviesbureau is immers sinds jaar en dag gespecialiseerd in huisvestingsadvisering en bouwmanagement voor de geestelijke gezondheidszorg. ‘Dat is inderdaad een specialisme’, legt senior adviseur Kees Zandstra van Plan & Projectpartners uit. ‘De wet- en regelgeving voor het huisvestingsbeheer in de geestelijke gezondheidszorg is namelijk tamelijk gecompliceerd; het is een woud van procedures en normen ten aanzien van functionaliteit, vergunningen en kosten’.


iGer.nl
Voor een kleine groep zal een ziekenhuis, met veel dag- en nachtverzorging, noodzakelijk blijven. Vandaar ook dat de veronderstelling is dat een klein deel van het huidige Duin & Bosch ook in de toekomst hier mogelijk zal blijven…
Maar…
Uit nood geboren oplossing biedt betere zorgmogelijkheden
Janneke Brouwer is als zorgvrager bij Heemstate in dienst van verpleeghuis Heemswijk: ‘In Heemstate vangen we een speciale groep patiënten, de zogenaamde psychogeriatrische en gerontopsychiatrische patiënten. Ze hebben al heel wat achter de rug voordat ze uiteindelijk bij ons komen wonen. Het betreft vooral jongere patiënten die in Heemswijk vanwege hun leeftijd beter bij elkaar kunnen wonen, zoals Korsakov- of Alzheimerpatiënten. De jonge leeftijd, de jongste patiënt is 50, maakt dat je veel meer met de echtgenoten of partners van de patiënten te maken hebt, dit in tegenstelling tot een doorsnee verpleeghuis waar het contact meer verloopt via de kinderen van de verpleegde. Die jongere leeftijd vereist een andere vorm van verpleging en het contact met partners geeft het team medewerkers een extra zorgtaak.’
Breehorn
Ook dit paviljoen zal een andere bestemming gaan krijgen. Projectontwikkelaars zijn in staat om dit soort gebouwen zodanig ‘om te toveren’ dat het aantrekkelijk wordt voor de wat beter gesitueerden om daar te gaan verblijven.””””””””””””” In concreto houdt dit in dat deze expositie binnen afzienbare tijd zal worden verplaatst naar Haarlem waar het ‘Pest- en Dolhuys’ uiteindelijk het totaal aan museale waarden tentoon zal gaan stellen.


iGer.nl

ZITTEND STAAN

Zie mij hier staan

zie mij hier zitten

zittend

tracht ik mij hier

staande

te houden.

Lag ik maar en

lachte ik maar

dan zou ik

zeker weten

er weer uit

weten te gaan, nu

zit ik in ‘n

gekke’huis.

Dingen uit het verleden. Dingen uit een periode dat het Pest & Dolhuys nog feestelijk & geestelijk geopend moest worden. Dat Duin & Bosch nog van naam moest veranderen. Dijk & Duin. En het Bosch kwam te vervallen. Dat Parnassia als nog grotere organisatie zich over D&D&B zou gaan ontfermen. Met 7000 medewerkers de totale kuststreek van Geestelijke Gezondheids Zorg voorziet. Van zorg voorziet. Op geestelijk gebied. Een gebied wat ook wel als de geestgronden wordt omschreven. Het land achter de duinen en voor de polders. Geest gronden. Alwaar zielen zouden kunnen dwalen. Niet aller zielen. Slechts een enkeling…


iGer.nl

Gelijk mijn geest dwaalt. Echter geenszins vertoeft in het verleden! Alhoewel…