Gek zijn zo gek nog …

GEK ZIJN ZO GEK NOG NIET

Een verduivelde tekst! Een verduiveld intro! Een buitenkans zoals de Stichting De Buitenkans mensen de mogelijkheid geeft hun dromen vast te leggen. Want vastleggen is een van de deugden die ik probeer te continueren. In het conti nu eren…want: de maatschappij zijn ik en jij!

DE MAATSCHAPPIJ KOESTERT Z’N ZONDEBOKKEN BEPAALD NIET.

Elke beschaving heeft z’n zondebokken nodig. Om optimaal te kunnen functioneren. Net zo goed als dat, aan ‘t andere uiterste, diezelfde beschaving idolen nodig heeft. Idolen waar de namen in de loop der tijd veranderen. Waar de gegoede burgers zich aan kunnen optrekken. Over die idolen, die miljoenen verdienen door op gezette tijden in ‘t openbaar met hun lichaamsdelen te wiebelen en ‘n hoge keel op te zetten, wil ik ‘t nu niet hebben. Die krijgen in de media voldoende aandacht.

Ik wil ‘t eens hebben over de zondebokken. Al in de oudheid joegen de Joden eenmaal per jaar een bok, beladen met de zonden van de gemeenschap, de woestijn in. Op die manier zuiverden ze hun geweten en konden zo weer rustig slapen. ‘n Zondebok, noemden ze zo’n dier. Zo’n bok had in de woestijn natuurlijk geen schijn van kans en stierf dus al spoedig. Maar bokken hadden ze toen ook al in overvloed en dus hoefden ze niet op ‘n bok meer of minder te kijken.

De functie van zo’n bok was dat hij de gemeenschap zuiverde van alle kwaads en alle slechts dat ze in zo’n gemeenschap maar konden bedenken. Waardoor ze weer ‘n tijdje verder konden.

In onze Nederlandse beschaving hebben we geen woestijnen en heel wat minder bokken. Maar hierin Nederland hebben we de straat plus een heleboel mensen die als zondebok worden aangemerkt. Buitenlanders, homoseksuelen en nog wat mensen met afwijkend gedrag. Mensen die werkloos zijn geworden of wilszwakkeren of zwakzinnigen of demente bejaarden of mensen die destijds in ‘t Javaanse oerwoud mataglap zijn geworden of mensen die zich ooit eens in hun pilsje hebben verslikt of mensen die ooit eens in hun leven een niet algemeen erkende denkfout hebben gemaakt door een nieuwe situatie op een oorspronkelijke manier te interpreteren, noem maar op. Al die mensen worden als zondebok aangemerkt en op straat gezet. “Maar”, zo redeneren de gegoede burgers dan: “ze kunnen nog wel gevaarlijk zijn ook.” Want wie weet wat ze op straat zullen doen. En dus worden al die zondebokken opgesloten in inrichtingen, waar ze dan nog biologisch in leven worden gehouden, maar waar ze niemand meer kwaad kunnen doen.

Maar begrijpt U nu welke functie wij als zondebokken nog hebben” Hoe ontwikkelder de beschaving, hoe meer zondebokken ze nodig hebben. En hoe meer inrichtingen en de daarbij behorende psychiaters ze nodig hebben. Maar ze hebben ons nodig en blijven ons nodig hebben, als zondebok, kunnen we eisen stellen. Want zonder ons, als zondebokken, kunnen ze niet optimaal functioneren. Anders zouden ze hun hele denken moeten veranderen, en dat kunnen ze niet, want dat is nog nooit op de televisie geweest. Wij, als zondebokken, zouden best eens een paar meier per maand extra kunnen eisen, want zonder ons kunnen ze niet functioneren, terwijl ze sommigen van ons nu voor onze dagelijkse vijf gulden urenlang in de rij voor de Verenigde Spaarbank in de Clinghe laten wachten, omdat we ooit eens,na jarenlang een afgeknepen leven te hebben geleid, een paar dagen in een hotelletje hebben gewoond en er aan de hand daarvan werd gezegd dat we niet met geld konden omgaan en ons vervolgens onder curatele hebben gesteld.

Was getekend: Maarten Z., De Loet B.

Een man ook die regelmatig van zich liet horen. Maar zich vaak niet liet zien. Een kamergeleerde als het ware. Ware het niet dat… en juist dat weet hij bijzonder goed te verwoorden. Vandaar ook dit schrijven vandaag. Opdat morgen… een ander geluid te horen valt!