Geen vraag stelling!

Joost doet er eeuwig het zwijgen toe en met Lex heb ik geen contact. Een oorverdovende stilte is daar het resultaat van. En wanneer ik die stilte probeer te doorbreken, met een voorhamer desnoods, barst het glas aan flarden. Hetgeen resulteert in een kunstwerk van de hand van Sarah van Sonsbeeck getiteld ‘One Cubic Meter of Broken Silence’, een vernield kunstwerk, steen, glas en staal uit 2009. Hetgeen mij weer de gelegenheid bood om juist met dit werk aan de haal te gaan, een aantal foto’s tot gevolg. Een intrigerend werk, vooral wanneer ik zie dat een ander kunstwerk zich leent om mensen daarmee niet alleen te confronteren, maar ook nog eens te vereeuwigen. Waardoor ik in zekere zin recht doe aan Joost. Soms dien je nu eenmaal de samenloop een handje te helpen door op een zeker moment op een zekere plek met een zeker oog de situatie te aanschouwen. En, naar behoefte, vast te willen leggen. Hetgeen ik bij deze samenloop niet aan mij voorbij heb laten gaan. Vandaag dus met enige beperking: een zestal foto’s in dat eerder aangegeven kader. Foto’s die doen denken aan contrasten. Althans, een kunstwerk nodigt niet altijd uit tot het vernielen van dat kunstwerk. Hooguit wanneer het wat primaire kleuren betreft en de vraag wordt gesteld wie er bang is voor rood, wit en blauw. Desnoods met in de rand nog een verdwaald geel tintje. Of vergis ik me nu” Daar in het Stedelijk in Amsterdam is ongetwijfeld het juist antwoord op deze vraag te vinden!


IMG_0905


IMG_0906


IMG_0882


IMG_0884


IMG_0886


IMG_0888