Geen toeval dit keer…

Als het leven van samenlopen aan elkaar hangt, kan er geen sprake zijn van toeval. Nu is het toevallig wel zo dat wij mensen meer oog hebben voor dat veronderstelde toeval als dat wij details in het geheel van zijn zien. Of kunnen zien. Hetgeen een beperking veronderstelt. Het doet denken aan een uitspraak die ik ooit ergens onderweg tegenkwam onder de noemer: ‘leven overkomt je.’ Dat je er levend op komt is mooi meegenomen, maar dat je, wanneer je groter groeit voor dilemma’s wordt geplaatst waarbij jij de persoon bent die daarin de mogelijkheid hebt om wel of niet een (on)bewuste keuze te gaan maken, heeft ook weer als ondergrond die al eerder genoemde samenloop. Althans, zo kijk ik er vandaag tegenaan. Maar dat zegt op zich niets. Want als het al wat zou kunnen zeggen, blijft het aan mij om daar een waarde aan te gaan hechten. Dus is het geen probleem wanneer ik dit eerder gegeven laat voor wat het is: een samenloop. Loop in de stad en ben lekker leeg in mijn hoofd. Ga richting Ringersbrug alwaar ook dit keer die Roemeense accordeoniste regelmatig te vinden valt. Maar dit keer is het totaal anders. Een heel ander plaatje. Twee stadswachten en een tweetal dienders brengen haar in tranen. Zij staat er verslagen bij. Mensen lopen langs deze situatie en er is niemand die hier ogenschijnlijk aanstoot aan neemt. Achteraf bedenk ik dat het een heel zielige vertoning is, in die zin dat zij probeert op haar manier nog iets uit haar leven hier te halen. Is er mogelijk sprake van een vorm van bedelen en gelijktijdig is er sprake van een politieverordening die deze situatie moet gaan couperen. Zij heeft het zwaar. En ik steek geen hand uit. Maar met mij zijn er ook anderen die dit keer nalaten een hand uit te steken. Voel ik me daardoor minder bezwaard” In zekere zin wel. De handhavers doen hun werk en de betrokkene krijgt te maken met de ‘hand der wet’. Haar muzikale dreuntjes storen mij, simpelweg door het feit dat haar repertoire bijzonder beperkt is. En zij veelal op een tochtig plekje bij die brug wat ‘aalmoezen’ probeert te verschalken. Waarna zij, volgens andere berichten, aan het einde van de dag door een busje wordt opgehaald om mogelijk elders… Maar ook dat blijft een vraag. Het is ook dit keer die samenloop die mij ontslaat van het toeval. Ik moest op dat tijdstip daar zijn. En ik was er op dat moment. En vraag me pas veel later af…


IMG_0658


IMG_0661