Gedestilleerd dan wel gedistilleerd.


IMG_9937


IMG_9938
Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander aan. Want wat de ander u aandoet, geeft in de regel geen pas. Echter wanneer de ander dit zich realiseert, bestaat de kans dat er sprake is van enig inzicht. En door dit inzicht bestaat er mogelijkerwijze kans op een uitzicht in een situatie die er niet om liegt. Of mogelijk erom loog. Waar ik het gisteren had over de huidige volksverhuizing, staan vandaag mensen klaar om anderen op te vangen. Is er sprake van een bed, bad en broodvariant mits en maar er aan de voorwaarden kan worden voldaan. Dient er sprake te zijn van coordinatie, waardoor mensen die hier verstand van hebben de regels in deze zullen gaan hanteren, kan er geen sprake zijn van enige vorm van illegaliteit en zal eenieder ergens in een register terug te vinden dienen te zijn. Waardoor discussies in deze zich weer zullen voordoen, de uitersten zich aan gaan dienen en ongetwijfeld er mensen zullen opstaan die tegengestelde stellingen zullen gaan betrekken. Wordt het vuur enigszins in de kiem gesmoord en bestaat de kans dat een heidebrand zich ondergronds ontwikkelt. Om even een gedachte te bepalen en geenszins een koers uit te willen zetten. Ben terug op mijn plaats en maak mij op om het een en ander aan mijn geheel toe te gaan voegen. Een probeersels in de wetenschap dat de Mediamarkt mij dit keer wederom in de gelegenheid stelt om op mijn recent aangeschafte laptop mijn kijk op de wereld naar voren te kunnen gaan brengen. Een beetje in de geest van Mr. G.B.J. Hilterman, bekend van zijn praatjes op zondag wanneer hij, op zijn eigen wijze, de ‘Toestand in de Wereld’ van commentaar voorzag. Een andere invalshoek dan tegenwoordig de kijk die door ‘De wereld draait door’ van een andersoortige kijk wordt voorzien. Is het amusement met een serieuze ondertoon, dan wel een serieus commentaar gelardeerd met amusement”! Eerlijk gezegd ben ik daar niet uit en zal het zeker geen pas geven dat ik mij daar mee bezig houd. Daarvoor is dit medium nu eenmaal niet direct aan mij besteed…


IMG_9923
Maak keuzes. En realiseer je dat de keuzes die je maakt consequenties hebben. En wanneer je die consequenties niet kunt overzien, zie er dan vanaf. Onthoud je verder van enig commentaar en je zult zien dat jouw wereld een stuk makkelijker hanteerbaar zal zijn. Althans, voor jezelf en zonder de weg van Remy te gaan vervolgen, kan het best zo zijn dat je onderweg, nietsvermoedend, mogelijk gelijkgestemden tegen zult komen. Waardoor gedachtegoed van de een zich mogelijk verstrengeld met dat van die ander. Kan er sprake zijn van onvermoede ontdekkingen en bestaat de kans dat je gelouterd en gerijpt je weg verder kunt gaan vervolgen. Gelijk een pruim aan de tak hangt en wacht op het moment waarop een onverlaat zich over deze vrucht ontfermt. De uitdaging voorbij. Mogelijk zijn dit voor vandaag wat ijdele woorden, misschien is het verhaal dat ik vandaag uitprobeer, nog niet voldoende gedestilleerd en is het morgen dat deze woorden zullen bezinken. Dan nog bestaat het feit dat het morgen… maar dan is het dinsdag!