Gaatjespraat.


IMG_6423
Dan worden de gaatjes opgevuld! Nu is dat niet zo moeilijk gezien de kaalslag die momenteel plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden, maar dan nog blijft het een ietwat vervreemdende toestand. Vervreemdend in de zin dat een aantal ‘landmarks’ voorgoed verdwenen zijn. Hoograde, Hoge steegh, Marelsdal, Koningsduin en Westlinge, paviljoens die zowel leed als vermaak hebben geboden, waarbij voor sommigen het einde van een leven in zicht kwam en anderen uiteindelijk met de nodige hulp en steun hun levenspad konden vervolgen, het ziek en zeer en alles wat een psychiatrisch ziekenhuis kon en mocht betekenen, dat geheel is voor een belangrijk deel verdwenen.


IMG_6424
Opgegaan in de tijd en achterhaald door de omstandigheid. Wij dwaalden wat over het terrein, spraken onderwijl over onze levens en haalden wat herinneringen op aan een tijd die wij deelden. Gedeelde tijd als het ware. Eerlijk gezegd deed het mij goed at het voormalige lescentrum als zodanig nog in stand wordt gehouden hoewel de huidige bezetting geenszins aan de roerigheid van toen kan tippen. Lokalen die tegenwoordig in gebruik zijn als flexibele werkplekken, geen lesgroepen die zich laten bezighouden en het ontbreken van roosters…


IMG_6428
Maar niet getreurd. Elders wordt aan de Academie voor Psychiatrie nog onderwijs geboden, zijn leerlingen in studenten veranderd en is een keur van Instituten aan deze opleiding verbonden. Veranderingen waar ik me gelukkig niet direct meer mee bezig hoef te houden. En het circus van alledag mij bracht bij Circus Renz dat zijn tenten heeft opgeslagen in Heiloo. Dat nog wel met wilde dieren door Nederland reist. En waar olifanten en kamelen kinderen nog bezig weten te houden. Dat zijn de paatjes voor vandaag. Opdat morgen..