G oede G aven G ods


iGer.nl
Een kerk. Ontvolkt. Niet door de week maar juist op zondag. De dag des Heren laat zich lezen. Het liefst op zaterdag. Als de rust van het dagelijks bestaan zijn beslag krijgt. Het plein een meer dan desolate indruk maakt. De wereld uitgestorven. Een stem tegen een muur doodslaat.
Een boek. Laat zich lezen. Het Boek wat zich lezen liet. Voorlezen en de kansel die verscholen gaat. De galerijen waarin de ruggen staan te wachten. Op blikken, mogelijke handen die deze ruggen zullen gaan beroeren, een vluchtige aanraking, een snelle blik en de afweging wel dan wel niet. De keuze die gemaakt wordt. En zij kijken. Zij keken al toen ik niet was. En nu ik ben, kijken zij. Zoals zij ook straks zullen kijken. Wanneer ik er weer niet ben. Zij blijven terwijl wij gaan. Wij, de voorbijgangers, zij de kijkers. Al zien zij niet. Al horen zij niet. Zij zwijgen. Het laat hen koud.
En als het duister eenmaal valt, zal ook dat geen zorg zijn. Zij kregen. Wij gaven. Het waren goede gaven wat zij kregen. Al kregen zij het niet. Het waren juist de ritualen die zorgden voor hen. Er werd wel gebeden. In het bidden was er dat gehoor. Aanbeden. Een wees gegroet. Een onze Vader.


iGer.nl
Geen gebed. Meer een betoog. Een liturgie desnoods. Een mis. Voor twee, drie, vier Heren. Of misschien wel van. En gezang. Een Halleluja. Een psalm. Een opera. Of misschien dit laatste juist wel niet. Een beatmis. Op het laatst. Toen de klanken aan het sterven waren. Toen de schreden steeds minder duidelijk naar voren kwamen.
De schalen steeds leger werden. De verwarming steeds lager. De deuren steeds eerder in het slot vielen. De sleutel op een rustig plekje kwam te liggen. De pastoor overleed. De parochie overging. Geen sprake was van een opstanding.
De stati”n van de wand gingen. Werden opgeslagen. Stof ging wolken. De afbeelding zich in een duister hult. De weg des mensen wordt verbeeld. De kruisgang teloor gaat.

‘Bid voor mij, oh zondaar”‘, klonk het ooit, eens”

Was het wel een goede gave”!

GOEDE GAVE
Een driekwarts maat
verstoort de leegte
waarin God
in al Zijn
oneindigheid
bezongen wordt;
Zij, die tot Hem zijn
geroepen
begeven zich op de
eerste tonen van
Zijn Hemels orkest
op de
oneindige
dansvloer.
Zij dansen
al zwevend, klanken
omlijsten dit
Al.
Zijn Goede Gave. Neem de rust van gisteren voor de dag van morgen. Geniet van de stilte in jezelf.
En zet een koor in indien mijn gave op JU nederdaalt! Want juist wij zijn goed in goede gaven! Als ode aan allen die de missie onair bezig zijn. Tenslotte delen Bos, Balkenende en Rouvoet toch een gemeenschappelijk samenzijn: de aula van de VU.
Zorgt Bos nu voor de luiers, probeert Balkenende nieuwe specie uit en houdt Rouvoet het gezin van de buren scherp in de gaten. En mocht het rood gaan overheersen, krijgen zij rood op het zebrapad. Geven straks verkiezingsborden een andere mogelijkheid aan: een weg naar links, een weg naar rechts.


iGer.nl

Maar de waarheid ligt waarschijnlijk te dutten in het midden.