Freek de Jonge(ns) zonde.

Het zijn vaak druppels die, met de regelmaat van de klok, van de plaat dienen te worden gepoetst. Nu doet poetsen op zich geen zeer, maar de vlekken laten zich niet zo snel verwijderen. Vlekkenwater in deze staat veelal machteloos en de kringen lijken zich tot in de eeuwigheid te hebben verbonden. En dat kan afbreuk doen aan het geheel. Waardoor het veel weg heeft van een zonde. En dat zonde zijn noopte mij vandaag de cd van Freek de Jonge aan te schaffen. Zijn veelzijdigheid staat nu eenmaal buiten kijf. Muziek, tekst en arrangement komen voor een belangrijk deel voor zijn rekening. En zij teksten doen er ook dit keer toe. Ook Freek schuwt God niet. Zo ook de dood, die in diverse varianten de revue passeert. Zelfs zijn voornemen om niet openlijk te refereren aan bestaande nummers, wat nog een hele klus en zeker niet tot het eind vol te houden viel, een enkel citaatje is onvermijdelijk en populaire muziek bestaat eigenlijk uit niets anders dan variaties op een cliche. Maar als ik hem dan mag gaan citeren, simpelweg aan de hand van van de titels, kom ik tot de volgende volzin.
De eerste keer uit de moederschoot was er niemand niets en nergens. Toch had ik een verzoek: laat me zijn al ben ik dan een mormel zonder vorm. Ook dat is tegenwoordig aan de orde van de dag, beseffend dat ik in het nu verkeer. Ook ik sta stil bij mijn bijna doodervaring waarbij de dood of de gladiolen mij bijkans de weg afsneed. Ik nodig jullie daarom uit! Ga zitten mijn vrienden! En luister naar wat ik jullie te vertellen heb: Jan Koopman. Geenszins de grondlegger van Koopman’s kindermeel, hoewel daar hele volksstammen hun toekomst aan te danken hebben. Koopman, als een vorm van een tijdperk, een gedeeld verleden. Maar zeg ook nu nooit het is van mij! Juist dat blijft eeuwig zonde.
Wat deze dag zo bijzonder maakt, terwijl Friso ter aarde is besteld, zijn woorden die Freek in het kader van pauw en witteman aan het kroningsgeschenk heeft toegevoegd.
Ontdaan van politieke taken / doet de vorstin afstand van de troon / met de republiek op de hielen / past de kroonprins vast zijn kroon / een talkshow-item en een column / de eerste grap besmuikt gelach / onverdroten gaan we over / tot de orde van de dag. //
Een te waterlating in de IJssel / een staatsbezoek aan Noord Vietnam / een rede voor de Generale Staten / een krans leggen in Amsterdam / juichen bij de hockeymeisjes / een potje zwemmen in de gracht / amaliaatje voorbereiden / op aanzien zonder macht. //
O koning ga ons voor in zuiver leven / het is ons een eer en u een vak / geef ons goede tijden slechte tijden / wij happen koek en lopen zak / gun ons een talkshow-item en een column / een eerste grap besmuikt gelach / wij vragen niet meer van u koning / dan de orde van de dag.//
Kijk, ook dit is Freek. Daar kan dat andere (Kijk, dat is Freek) beperkt tegenop.