FRANK's luis in de PELS.

’15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die dwing je niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde!’ 15 miljoen”! Mag het ietsje meer zijn” Wat te denken van 16 dan wel 17 miljoen mensen op nog steeds datzelfde kleine stukje aarde. Frank Pels was ooit de schrijver van deez’ woorden, zocht en vond er muziek bij en vestigde voor even zijn naam. Frank Pels was ook de schrijver/tekenaar van de serie ‘De opportunisten’, waarvan deel III stamt uit 1987. Een gedenkwaardig jaar in die zin dat mijn vader toen overleed. Ik de veertig binnen bereik had en dat ik nu de zeventig ben gepasseerd. En dat het opportunisme van toen nog geregeld hoogtij viert. Reclame maken was een ding, de mensheid een spiegel voorhouden een ander. En ook dat doet hij als geen ander. Een begenadigd mens die Frank. Maar dan te bedenken dat zijn voormalige reclamebureau is ingelijfd door J. Walter Thompson, dat laat mijn wenkbrauwen kringelen. Want ooit, in een heel ander verleden was ik werkzaam in een bruine kroeg in de Ruyschstraat in Amsterdam, waar tussen de middag copywriters en art-directors zich laafden aan de drank en waar de goed gevulde uitsmijters hun weg naar die vijver vol alcoholische vloeistof vonden. En waar de eieren als het ware op de golven van de drank zich een verdere weg in het spijsverteringskanaal baanden. De reclame was big-business en waar voor het linkse karakter bladen als de Groene Amsterdammer en de Haagse Post op de stamtafel lagen, was hun eerste blik in de Elsevier… Links lullen en rechts vullen moest nog opgang doen. Hoe anders is het nu. De linkse bladen hebben het zwaar en gaan op in elkaar, de rechtse bladen blijven furore maken en een bedrijf dat zich in de markt wil zetten schroomt niet om een campagne door een reclame bureau de ether in te slingeren. Frank geniet nog steeds de status van een luis (in zijn eigen Pels) alleen de voormalige bontjes zijn tegenwoordig door de kunstindustrie verschalkt. En van die 15 miljoen mensen, ach het keurslijf waarin zij zich schikken wordt door de huidige regeringsploeg ook wel weer met zachte drang en geenszins dwang naar voren gebracht. Want de burger in den lande, schikt zich en waar ooit God mocht beschikken zijn het nu andere notabelen die zich als God voordoen. Een duim omhoog of de duim omlaag, gebeden en gestreden zal er altijd wel worden!


IMG_9764


IMG_9765


IMG_9766


IMG_9767