Fragmenten, schilfertjes en brokstukken…

Aankondiging.
Het zijn fragmenten, schilfertjes en brokstukken waar ik me de aankomende tijd mee bezig ga houden. Nog ongewis hoe de tekst en het plaatje eruit komen te zien. Misschien zijn het slechts enkele woorden, is er geenszins sprake van enig verband, laat staan dat geregeld de appels met de peren worden vergeleken dan wel dat er sprake is van enig onlogisch onzinverband. Maar hoe dan ook, wanneer de tijd voortschreijdt zal ik niet nalaten om mee te gaan schreiden. Of schrijden desnoods. Gewoon een kwestie van hoe te verstaan dan wel wat uit te spreken. Fragmentarisch. Dit keer in de letterlijke zin dat wil zeggen dat er geen geweld aan te pas gaat komen. Voor je het goed en wel beseft komt Kapitein Haddock om de hoek kijken en dat is geheel different koek. Cookies schijnen voorbehouden te zijn aan te openen pagina’s op het internet. En daar houd ik me voor dit moment even verre van. Een aankondiging geef ik aan en om maar meteen met het huis buiten de deur te vallen: ziehier een example van wat de lezer dan wel de kijker in de aankomende tijd te wachten staat. Schilfertjes en brokstukken terwijl ik geenszins de bedoeling heb om een spoor van brokstukken als een brokkenpiloot achter mij te laten. Geenszins nogmaals. Het is dan ook de ledigheid die mij voortdrijft alsof de duvel niet veel meer heeft te doen dan zich als Duvel te presenteren. Een drankje met een hoog alcoholpercentage en het was in het verleden de lievelingsdrank van Commissaris van In. Waarbij Pieter Aspe zijn figuur van eenzelfde naam voorzag waardoor een mogelijk alter-ego werd voorkomen. En in die verschillende boeken werd de tragiek van het leven niet geschuwd. Hetgeen mij brengt op het volgende: de reeks fragmenten, schilfertjes en brokstukken kent een oorsprong. Die oorsprong doe ik op dit moment nog niet geheel uit de doeken, maar zal zijn bron dit keer vinden in een boekwerk dat in 1976 door Hermine Heijermans bij elkaar werd gezocht. Dat de traan een bepalende rol in dit geheel gaat spelen, behoeft geen nader betoog. Maar dat dit werk zeer matig werd ontvangen, maakt het juist vandaag de dag misschien nog eens zo bepalend. In een wereld waar we voor een belangrijk deel niet voor maar naast elkaar schijnen te leven…


IMG_2922


IMG_2923