feite lijk

Mijn tikkertje tikkert, gemoduleerd. Is geen perpetuum mobile en kent daardoor ook geen eeuwigheidswaarde. Maar ik ben beoordeeld: Geschiktheid om voor privé-doeleinden een motorvoertuig te besturen.
1. Implantatiedata Implanteerbare CardioverterDefibrillator/ICD –
Eerste implantatie: 4-8-2008
Huidige implantaat: 4-8-2008
2. Indicatie en ICD-implantatie:
” Profylactisch
” Therapeutisch
” Anders, namelijk _________________________________________
3. Datum laatste shock: 4=8=2008 t.g.v: Testen ICD

  1. Wat is de huidige algemene conditie van de patiënt(e):
    – Stabiel: _________________ja____________________

– Funktionele klasse volgens de N.Y.H.A.: ___II___

  1. Op grond van de richtlijnen van het C.B.R. tot het besturen van een motorvoertuig wordt
    betrokkene thans: (regeling eisen geschiktheid 2000; Staatscourant 2004: nr 106)

” niet geschikt geacht, ___________________________
” wel geschikt geacht voor de maximaal toegestane termijn van 5 jaar
” wel geschikt geacht, echter NIET voor de maximale termijn
Maar voor de periode van ____ maanden (minimaal 12 maanden)
Datum: 16/10/2008
Naam & Handtekening controlerend / verwijzend specialist.


iGer.nl
Dus dit betekent: inleveren van het oude (geldig tot 02-02-2017) voor het veranderde (maximaal 5 jaar 2013) en wie dan leeft…
Want mijn hart is en blijft ernstig beschadigd.
Ik moet dagelijks mijn medicijnen blijven slikken.
Ik dien mijn levensstijl in het verlengde van mijn kwaliteit van leven te gaan leven.
Ik mag blijven werken aan mijn conditie. (En begin steeds minder te zitten wachten op de uitnodiging van de hart club band(e)…) Ik zat op fifty/fifty, maar mijn Titje! blijft in mij bij mij!
Het Carpe Diem gevoel blijf ik bestendigen! Er zitten in iedere dag nog steeds 1440 minuten! Vandaar voor vandaag:
PLOTSELING
Je bent er weer
al zit je stil
in een hoek
verscholen
je gaat te keer
al zit je stil
in mijn hoek
vol dromen.
Ik laat je weer
je gaat ook weer
stil in dat hoekje
zitten
ik zie je weer
ik droom je weer
en laat
ver
achter
dromen.


iGer.nl
RASA
Er is nog zoveel niet
geschreven
laat staan, ooit eens
gezegd
dat alle bla’ren van
bomen
een Tabula Rasa
vlecht.
Want ik schrijf! En blijf daardoor! En ik doe! Wat ik doe en de intrinsieke waarde daar weer van! En ik laat! En ik geniet! En deel. En denk zelfs aan dat andere…


iGer.nl
Schreef ik neer. Geactualiseerd. Simpelweg door de vragen die mij gisteren werden gesteld: hoe gaat het met je” En ik lieg geen woord als ik zeg: GOED! Niet om ervan af te zijn, want de volgende opmerking die ik dan krijg is dat ik er goed uitzie. Maar als ik dan wat later in de spiegel kijk en even ernstig met mezelf in conclaaf ga, zou ik bijkans het tegendeel willen beweren. Feitelijk is dat ik ben en dat ik niks te zeiken heb. Eigenlijk ook niks te klagen. Maar als ik diep van binnen kijk dan zou ik af en toe…
blik terug naar toen, kijk terug naar nu en richt de blik op morgen. Want alles wat de toekomst wacht, zal straks wel weer verleden zijn. Dus voor vandaag: gedag!
Corry haar feest was een groot gebeuren. Zij viert dat zij van de week wel 80 wordt. Wij stonden stil bij wat ze nu gewonnen heeft: veel minder bij wat ze heeft verloren.