Fantasia

Participerendesamenwerkingsbeleving! Weer eens iets totaal anders. Dat ik dit woord aan elkaar weet te koppelen en dat dit woord gelijktijdig enige inhoud laat ontstaan, geeft iets van de mogelijkheden aan. Waar Achmea aangeeft 3000 banen te schrappen in Nederland, heeft dit woord, met die totaal andere invulling, gisteravond gestalte gekregen. Maar dat verhaal dient nog even op de achtergrond te worden gehouden. Eenvoudigweg omdat ik het een en ander op mijn programma heb staan en ik het dit keer met wat platen van gisteravond probeer te illustreren. De illustratie in de vorm van een illuminatie. Hetgeen dan weer een mogelijkheid in zich biedt om de gang der dagelijkse dingen naar mijn eigen hand en inzicht naar voren te brengen voor ik mij overgeef aan…

IMG_6066


Niet direct een volledige overgave! Meer een pogen om mijn dag van een andersoortige inhoud te gaan voorzien vanwege het uitzicht dat ik heb op nu nog niet in te vullen gebeurtenissen. De verpakking die iets van de inhoud zou kunnen gaan verbergen; de toekomst die zich vandaag beperkt zal gaan voordoen en de onvoorspelbaarheid van die samenloop. Ook ik ben benieuwd  wat de dag voor mij in petto heeft. Wanneer  mijn fantasie het toelaat…