Excuses…

Het kan soms lichtelijk verkeren. En wanneer dit het geval is zijn excuses op zijn plaats. Nu is daar eigenlijk niet zoveel voor nodig, want vergissen is menselijk. Wanneer de vergissing er zorg voor draagt dat er sprake is van faliekant uit de hand gelopen situatie, wordt het geheel bijzonder pijnlijk. Wanneer schadeletselspecialisten zich aandienen om de Gordiaanse knoop te gaan ontwarren en direct een claim op de toekomst gaan leggen, is het leed niet te overzien. Een letterlijk uit de hand gelopen situatie doet zich voor en voor eenieder het goed en wel beseft staan de voorpagina’s van de couranten er bol van. Met het huidige tabloid-model valt dat in de regel nog wel mee…
Ook ik maakte vandaag een vergissing. Dacht even niet na en kwam pas later tot de ontdekking dat ik het gelukkig kon herstellen en bood daarbij mijn excuses aan. Gelukkig waren er geen levende wezens bij betrokken, hoewel de afbeeldingen van een clown anders zouden doen vermoeden. Neen rampspoed blijft mij bespaard dit keer. Ook is er geen sprak van een ‘ongeluk dat gevreesd wordt’, om in termen van berichtgeving verzeild te raken. Hooguit kan ik melding maken van het feit dat ik gisteren een slachtoffer heb gevonden die bereid was om voor mij als model te fungeren. Of de betrokkene hier ook erg gelukkig van geworden is, durf ik stellig te betwijfelen. Dat ik hier vandaag kond van doe heeft eenvoudigweg te maken dat vanavond anderen zijn plaats mogelijk zullen in gaan nemen. En mocht dit dan ook enigszins anders uitpakken dan ik nu vermoed, ook dan zullen mijn excuses op hun plaats zijn.


IMG_6508

Op voorhand dit keer!