even-wicht

GROEIENDE INTERESSE IN LAATSTE-WIL-PIL
Door Nancy Ubert
Amsterdam – De laatste-wil-pil is voor steeds meer ouderen een serieuze optie. Vooral jongere onderen (64-74 jaar) zijn positief over een zelfgeregisseerd levenseinde. Met een dodelijke pil die ze van het nachtkastje kunnen pakken of via euthanasie.
Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit dat deze week is gepubliceerd in het blad Huisarts en Wetenschap. Het aantal ouderen dat zich kan voorstellen ooit om euthanasie of een laatste-wil-pil te vragen, is tussen 2002 en 2009 gestegen. Vooral ouderen met een hoger opleidingsniveau en senioren zonder enige godsdienstige binding staan vaker positief tegenover euthanasie en een laatste-wil-pil dan de andere leeftijdsgenoten.
Volgens de onderzoekers is weinig bekend over de opvattingen van ouderen over een vrijwillig gekozen dood. Daarom hebben zij in 2002, 2006 en 2009 an ouderen gevraagd of die zich kunnen voorstellen dat zij een arts verzoeken hun leven te beeindigen. Bovendien werd gevraagd of de senioren de beschikking over een zelfdodingspil (laatste-wil-pil) als zij, zonder ernstig ziek te zijn, niet verder willen leven.
De optie euthanasie is gestegen van 54 procent in 2002 naar 63 in 2009. Het aantal ouderen dat denkt uiteindelijk behoefte te hebben aan een laatste-wil-pil steeg in die vijf jaar van 31 tot 40 procent. Volgens de wetenschappers is het belangrijk dat de komende tijd verder onderzoek wordt gedaan. Vanuit de Anbo, de grootste belangenorganisatie voor ouderen, klinkt hetzelfde geluid.
Dat extra onderzoek ondersteunen we van harte. Onlangs hebben wij een onderzoek afgerond onder ruim 10.000 leden. Bijna de helft denkt dat als het moment eenmaal daar is, de arts het allemaal wel oplost. Maar een arts mag ook weigeren.”
Een voltooid leven. Een optimaal zelfbeschikkingsrecht. En de mogelijkheid om zelf de afweging te gaan maken. Ooit heb ik mijn handtekening gezet. Waar ik, tot nu, nog geen enkele spijt van heb kunnen ontdekken. Doordat het je als het ware dwingt over je leven na te denken. Waarbij het bepalen van dat zelf gekozen en in eigen hand te nemen einde de cirkel voor jezelf rond kan gaan maken, het ultieme moment bestendigt. En dat vind ik een GROOT GOED.
Vandaar dat ik daar juist vandaag melding van maak. Gezien het feit ook dat juist vandaag de vierentwintig uur die een dag kent, ook precies de dag halveert. Twaalf uur op en twaalf uur neer. Ook dit is dan weer ultiem: de balans dan wel het evenwicht! Aldus is het vandaag een bijzonder evenwichtig moment: een moment om bij stil te staan. Hetgeen ik bij deze doe!