even terug en dan weer

Mogelijk valt het te vergelijken met zwalken. Dat ergens en her en der door een ogenschijnlijk heen en weer tot een uiteindelijke bestemming weet te leiden. Waarbij de leidraad in grote lijnen gevolgd wordt, de gemaakte afspraken worden nagekomen en het voor de rest een beetje op improviseren aankomt. En dat improviseren gaat ons in de regel gladjes af, of dit nu een onderdak betreft of het meemaken van een vorm van panne die ons de gelegenheid biedt de kwaliteiten van de Adac in Duitsland te testen. Hoewel dit zich niet als programma-onderdeel had aangekondigd…
het zijn over het geheel genomen wat nabeschouwingen. Waarbij de indrukken als zodanig nog een plek moeten gaan verwerven, hetgeen veelal een kwestie van tijd is. Want in Nederland komen de nodige opdrachten van het fotocafe weer naar boven, waarbij de rauwheid van foto’s in de lijn van Ed van der Elsken een bepaalde toon dient te zetten. En wanneer ik me aan die opdracht waag, probeer zo ‘sneaky’ mogelijk een foto te maken, raken bijkans de poppen nog aan het dansen…
Maar dat verhaal bewaar ik voor een ander keer. Laat ik het vandaag maar bij die eerder genoemde hoogovens houden, voor er sprake is van een mate van oververhitting…


IMG_4114 (1)