Esc in Windows 10

‘En dan is er dit, en dan is er dat en dan is er weer eens van alles wat.’ Woorden die Botje ooit naar voren bracht terwijl de zoektocht doorging. Het heeft veel weg van het leven in het algemeen en vandaag mijn leven in het bijzonder. Er komt een bericht. Van Windows. Nu gratis upgraden naar raam 10. Het doet enigszins denken aan een bordeel, waarbij de ramen voor een deel gesloten zijn en voor een ander deel worden geopend. Goed dat Vrouw Holle schuil gaat achter een van die gesloten ramen. Nu wil ik absoluut Windows niet vergelijken met een hoerenkast, laat staan dat er sprake is van enige betaling maar wanneer de verandering anders uitpakt dan was verwacht, kun je altijd nog teruggrijpen op het oude, achtste raam. Alleen… op termijn zullen de upgrades voor dit programma gaan verminderen en loop je op zeker moment de kans dat je niet alleen ver achter loopt, maar dat de bedoeling van dat geheel het bijzonder vrolijk af laat weten. Ik heb er gelukkig geen verstand van, weet ternauwernood waar de lettertjes op dit toetsenbord zijn te vinden, laat staan dat de in het verleden aangeleerde wijze van machineschrijven tot op de dag van vandaag nog steeds gangbaar is. Dat het ratelen van een voormalige typekamer voor een zacht zoemend geluid is ingeruild maar dat het aantal aanslagen in de loop der tijd is gedaald. Eenvoudigweg door een aantal lettertjes in een bepaald verband naar voren te brengen, waardoor de standaardwoorden simpel ontstaan vanuit een zeker niets. Standaarden die vele miljoenen tot devies hebben genomen, waarbij van enige wanklank geen sprake kan zijn, laat staan dat voor de harken onder ons niet ergens een uitweg geboden wordt. In de linkerbovenhoek staat nu eenmaal esc en het moet en kan haast niet anders zijn dan dat dat toetsje de uitweg weet te garanderen. En met die garantie valt te leven. Met die andere garantie niet meer. Want als wij er niet uitkwamen konden we altijd nog een beroep doen op Sabine. Maar ook zij heeft gekozen voor esc. Wie nu nog weet waar de uitweg is kan daarom misschien beter contact opnemen met de heer W. Waggel, hoewel ook deze persoon waid weg woont…