Erna Faust & het fotocafeetje…


IMG_0780
Altijd weer die vraag of ‘het’ leuk was, in het midden latend waar ‘het’ dit keer voor staat. Gelijk ‘leuk’ valt te vergelijken met ‘respect’ naast het woord ‘lekker’ dat ook al zo ingesleten is, waardoor het karakter steeds obligater gaat worden. Nu weet ik wel dat obligaat iets van een doorsnee vertegenwoordigt, maar naar mijn idee is er sprake van een vorm van ‘vertrossing’ wat niet onderdoet voor het Kabinet waar wij burgers mee opgezadeld zijn. Dat het Schip der Staat averij heeft opgelopen, staat dit keer buiten kijf, dat de VVD een knieval heeft gemaakt, dat zal wel en dat de Belastingdienst en goed aan zou doen om de Blauwe enveloppen te vervanger door Witte, geeft iets aan van de hoogbejaarde mens die met deze opmerking de eenvoud weergeeft. De Blauwe enveloppen verdwijnen: ‘nou dan sturen ze toch witte…’ waardoor het digibeet zijn iets aangeeft van de ontwikkelingen die zich in dit tijdperk voordoen. Gelijk Anouska zich afvroeg waar ICT voor staat ( informatietechnologie ook wel informatie- en communicatie technologie genoemd). Het blijft wel heel bijzonder dat zij haar voornaam in een keer goed kon schrijven… Zou zij zich niet hebben vergaloppeerd in de tijd dat zij de voorzittershamer mocht hanteren” Of had zij onder haar bureau per ongeluk een directe verbinding met QR” (Hetgeen staat voor Quick Response, ontwikkelt uit een tweedimensionale streepjescode uit 1994). Maar de ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet tegen te houden. Wat te denken van het verengelste Nederlandse woord beamer. Simpelweg een videoprojector (video…”!) als doorloop van de diaprojector, de epidiascoop waarna de overheadprojector deze functie overnam. En nog steeds om het leuk van gisteravond te kunnen onderbouwen. Natuurlijk is daar een Mac laptop die, via een kabel, de beamer van informatie voorziet en wat afwijkende kleuren tevoorschijn tovert. Natuurlijk verschijnen er plaatjes onder embargo en natuurlijk houden wij ons aan dat embargo. Maar Erna Faust is lekker bezig, brengt het leuk en ook wij bewonderen haar werk met respect. Haar leerschool was heel simpel in een tweetal woorden te vatten: Jaap Schoen. Een fotograaf die iedere foto van een kritische noot wist e voorzien, waardoor het werk van de ander als zodanig rechtstreeks naar de prullenbak werd verwezen. Haaks daarop staat de opmerking van Erna dat zij het meeste heeft geleerd van diezelfde Jaap Schoen. Want wanneer je in staat bent om de punten op die i te zetten, leer je kijken zoals die man dat deed. Het zorgt er ook voor dat de Schoenen die je aanhebt, blijven passen… Neen, de avond in een aantal eenvoudige woorden: boeiend, leerzaam en vermakelijk. Maar dat Dik gebiologeerd lijkt door het aantal flitsers, de verschillende lenzen en de diafragmastanden…


IMG_0779


IMG_0781