Engeland & Duitsland deel een.

Woensdag, 29 juli 2015 / 08-07-’15.
Ga met mij mee terug in de tijd en neem het mij vooral niet kwalijk wanneer ik in mijn terugblik verhaal over tijden en omstandigheden die zich recentelijk hebben voorgedaan. Hoewel wat is recentelijk. Een week of drie geleden” En dagen daar weer op volgend” Een kortstondig verslag met met alle navenante beperkingen” Aantekeningen die iets weergeven van indrukken, stemmingen dan wel verschijnselen die zich op dat pad voordeden” Terwijl momenteel sprake is van een ander pad dat met een andere Weij wordt ingeslagen” Met een andere wij dan wij toen. Jan & Wik, voor het gemak jawi op een rondreis door Duitsland, terwijl wij & Weij samen op pad zijn in het zuidelijk deel van Engeland, wederom een rondreis. Waar wij in Duitsland nog wel wat rechtse elementen ontdekten, zal het nu niet veel anders zijn. Een chauvinist komt immers overal voor. Maar een linksrijdende chauvinist met een afwijkend stuur, doet rechtse invloeden vermoeden. Zie dit geheel als inleiding voor hetgeen je nu weer te wachten staat. Een verslag van toen gelardeerd met plaatjes van toen, gehuld in een geheel dat zowel Canon als Leica recht zal gaan doen en waar ik eerlijk en oprecht van zeg dat ik voor die naam, Leica, gevallen ben. Een tweedehansie, gekocht in een fotozaak gelegen aan de voet van de Dom in Keulen, waarbij een mogelijke pauselijke zegen nog steeds op die voet rust. En wanneer ik daarnaast vertel dat de woensdag waarop dit betoog op mijn blog zal verschijnen, letterlijk de tijdspanne omspant waarop wij voet aan de al van dat eiland zetten, hoop ik gelijktijdig dat een evenwicht kan worden hersteld. Dat er sprake is van een zeker evenwicht en dat wanneer dit even niet zo zal zijn de dip dan wel de domper als een dobber op en neer zal gaan. Plezier gewenst en tot… het moment waarop ook dit relaas er zorg voor heeft weten te dragen dat het einde dat zich toen voordeed, ook vandaag de dag als een nieuw begin kan worden ervaren!


IMG_8060.001