… en beleefden mee.

Herinnering
waar ben jij geweest
in de dans van tijd
wat heb jij gedaan
met fantasie en verlangen
overdreven als gelogen
ben jij levend gesproken
herinnering
waar kom je vandaan
wederom een gedicht uit de bundel van Anja Henke getiteld VLUCHTPUNT. En juist door deze woorden, dit gedicht geef ik opnieuw een eigen draai aan herinnering. Een terugblik in een recent verleden, waarbij de zaterdag dit keer een glansrol speelde. Want wat is ELFIA”! Wanneer ik dit als volgt omschrijf, weet ik ook dit keer weer dat ik niet geheel en al volledig zal zijn. Dus dient u het te doen met plaatjes. Mijn plaatjes van anderen. Mensen die zich belangeloos ter beschikking stellen. Mensen die verguld zijn wanneer ik hen vastleg en dit met complimenten gepaard laat gaan. Oprechte complimenten en de poses die zij bereid zijn aan te nemen liegen er niet om. ELFIA, een evenement voor mensen die zich storten in hun fantasie. Een levende waanwereld, waarbij illusies tot werkelijkheid worden gebracht en waar Jeroen Bosch, wanneer hij nu zou leven, zich aan alle kanten zou weten uit te leven.
Zo ongeveer, zonder enig gebruik van hallucinogene middelen is deze fantasiewereld uitgegroeid tot een internationale happening en hoor je Frans, Engels, Duits en een Achterhoekse tongval tussen het muziekgebeuren van UNICORN versmelten tot een vreugdevolle dans. Mensen worden geleid en verleid om aan een heel traditioneel dansgebeuren deel te gaan nemen. Waarbij simpele volksmuziek dit keer de toon aangeeft, de passen die passeren en de galanterie van menig een, die een andere danspartner verwelkomt. Er wordt gebogen, gedanst en bedankt, gelijk in het verleden de dansleraar er garant voor stond dat bepaalde beleefdheidsvormen in acht werden genomen. Kom daar nog eens om! Wij kwamen daar om! En wij zagen en wij beleefden mee…


IMG_1914


IMG_1916


IMG_1925


IMG_1934