Eile mit Weile


IMG_3808
‘Eile mit weile’, ‘haast u langzaam’. Vertelde ooit de heer Vethaak, leraar Duits en geschiedenis. Een bevlogen man, een bevlogen mens die nog steeds bij zijn moeder woonde. Keeper in een voetbalelftal waarbij eenzelfde bevlogenheid naar voren kwam. Een oprecht man ook, althans dat idee heb ik tegenwoordig van hem. Daarnaast geen idee of de man nog leeft dan dat hij reeds gestorven is. Maar ook dat doet er eigenlijk niet toe. Dat hij vandaag op mijn beeldscherm naar voren komt, is weer eens te danken aan die onzinnige loop der omstandigheid. Of liever gezegd omstandigheden. Nog veel meer die onstuimigheid waarmee de golven het vlakke strand genadeloos te lijf gaan, de honden die spelenderwijs zich in het zilte vocht wagen, een enkele bal, een enkele geur, een enkele vogel die zich, van een afstand, met dit schouwspel bezig schijnt te houden. Wat mensen die niet veel meer doen dan wat poedelen, wat waden, wat wandelen, wat praten en ternauwernood aan spelen toekomen. Waarbij de noemer leeftijd een niet onbelangrijke rol in het geheel zou kunnen spelen.


IMG_3806


IMG_3807
Dus doe het vandaag maar met een enkele impressie. Waarbij de horizon als immer een punt van aandacht zou kunnen zijn. Ik taal daar dit keer niet om, het zijn slechts beelden die de toets der eeuwigheid waarschijnlijk niet zullen doorstaan. Laat staan dat die de toets der kritiek tot in diezelfde eeuwigheid weten te trotseren. Ook daar gaat het niet om. Het is gewoonweg weer zo’n zaterdagavond, waarop spelletjes uit de kast zouden kunnen komen ware het niet dat in Amsterdam boten vol met uit de kast gekomen mensen zich niet alleen konden koesteren in de zon maar ook in de aanblik van vele duizenden nieuwsgierigen. En dat heeft dan ook weer wat, al was het alleen maar om een blik op die strakke dan wel overdadige lijven te kunnen botvieren. Het oog wil immers ook wel wat…


IMG_3809


IMG_3810
Homo ludens, de spelende mens. Ludieke acties die in Amsterdam nog in leven worden gehouden, gezien de Gay Parade. Maar voor het overige valt er weinig te benoemen. Hooguit dat de ‘fantasy’ zich mag verheugen in een stijgende groep van belangstellenden. Dat sprookjes nog steeds in zijn en dat die olifant met die bijzonder snuit…