… eerlijk ben…

‘Dit zijn de namen’, de titel van een boek van de hand van Tommy Wieringa. Een boek dat ik niet gelezen heb in tegenstelling tot dat andere boek Joe Speedboot. Maar ik kom vandaag met heel ander namen, namen uit mijn verleden die ik kwijt was, namen die niet direct ook beelden oproepen laat staan dat ik de wetenschap heb of zij nog wel bestaan. Want nu ik zeventig ben, zal het gerust wel zo zijn dat enkelen van hen het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild. Maar misschien zijn die namen tegenwoordig vrij makkelijk te googelen.
Tine Apol, Job Bogaers, Leo Brugman, Aad Faassen, Bert van Heiningen, Bert Hermkes, Art Herwijer, Harry Kalff, Koos Krikhaar, Bregje Mantel, John Rietra, Jan Schut, Peter Siekerman, Ditta Speelman, dan wel die andere namen: Willie Lok, Magda Albert Spiering, Philip Collignon, Rineke Berenschot, Annette Merkx, en ook weer Bregje Mantel, Ditta Speelman, Leo Brugman en Art Herwijer.
En dan krijg je een onderdeel dat het belang van een leerlingenraad in die periode duidelijk maakt: bestuursfuncties. Als Art eindexamen heeft gedaan, zal hij zich moeten terugtrekken uit de leerlingenraad, zodat er een nieuwe voorzit(st)er gekozen moet worden. Hierover werd lang gediscussieerd. Bregje Mantel stelde zich tenslotte candidaat als voorzitster, terwijl de leden die niet aanwezig waren in de tussentijd gepolst zouden worden. Op de vergadering van 7 juni zou dan een stemming moeten plaatsvinden . In het geval dat Bregje voorzitster zou worden, moet er tevens een nieuwe vice-secretaresse gekozen worden, daar Bregje niet beide tegelijk kan doen. Heleen de Bruin verklaarde zich bereid de taak van Bregje als vice-secretaresse over te nemen. Gezien het feit dat er maar weinig leden van de leerlingenraad vanavond present zijn, kan hierover niet worden gestemd.
Notulen maken, deze uitwerken en kunnen verantwoorden, een rol die ik sinds kort bij de dichterskringalkmaar op mij heb genomen. Maar ik permitteer mij daar soms enige dichterlijke vrijheid in. Want zo serieus als Ditta Speelman dat ooit heeft weten te verwoorden… Neen, dat is mij tot op heden niet gegund. En dat is een waarheid waarvan ik gisteren een aanvang mee heb genomen…