eens

20090413-1239654490N1104parkhof934

Robert Jan, Rob, Maureen, Gert-Jan en zomaar nog wat andere namen… Schoolbank zond mij een bericht.
En ik was weer eens mijn wachtwoord kwijt… ik las die namen en kon ook een groot deel van de mensen plaatsen.
En vroeg mij weer het een en ander af.

Een offday. Of een dayoff.
The battle of a day. That’ll be a day.
Pullen getroffen bij de Mare. Gedachteloos aan de wandel.
De frisse wind die langs mijn haren speelt. Toch wat gedachten.
Sprongen in verleden naar het nu. Morgen maar laten voor wat het is. En ook weer niet.
Omdat er niet zoveel te melden valt. Want wie was ik zo’n dertig jaar geleden.
Hoe keek ik toen en wat zie ik nu.

Ellen heeft haar kat meegenomen en wij spelen weer eens voor ‘opa en oma’ op een andere manier.
Haar onbegrensd vertrouwen in de aanhankelijkheid van Diego wordt ook niet beschaamd.
Maar dat avontuur op de daken in onze buurt staat mij nog helder voor de geest.
Ook dat was eens en zal straks leuk voor later zijn.

20090413-1239654267N1104markt1003

Zoals die jonge koppies van de mensen die ooit in een klas zaten.
Daar wel of niet oplettendheid tentoon spreiden. En mogelijk dachten wat zij toen dachten.
En wat ik dan niet zag.
Of juist weer wel.

Ik mocht het doen met woorden. Ik kon bestaan door zinnen te gaan delen. Uit te spreken. Door mij in rollen te verdiepen. Door simpelweg wat dingen te doen. En dat eind van ooit mijn kunnen is bijna weer een jaar geleden. Dat ongedachte einde.
Dat onverwachte. Mogelijk heb ik toen niet allen die aandacht gegeven die ook zij toen verdienden. Mocht ik keuzes maken. Moest ik keuzes maken. Maakte ik ondoordachte keuzes.
Liet mij leiden door intu”tie. Of stomweg door belang.
Of zocht bevestiging van onverklaarbare idee”n.
Omdat ook ik vaak worstelde. Met hooguit wat vermoedens.
Met verkeerde interpretaties. Met hoogdravende explicaties.
Of stomweg met de stilte. Waardoor er ruimte kon ontstaan.

De golf die beweegt en golven bewogen.
De steen in die eindeloze plas waardoor de kringen zich oneindig weten te herhalen voor ze stuklopen op de een dan wel de andere oever.
De overkant verbinden. En stuklopen niet stukslaan.
Omdat slaan iets heeft van kapot maken.
En stuklopen iets aangeeft van de uitputtingsslagen uit dit recente verleden.
Toen wij zochten. En op bepaalde momenten zaken vonden. Waardoor het leven toen zich liet verklaren.
Je daden kon verantwoorden. Of je juist over de dingen dacht.
Nadacht. En daar wat later wel of niet op terugkwam.

Of dit juist vergat. Bewust. Vaak onbewust. Omdat op die andere dag er andere zaken waren die om aandacht vragen. Toen vroegen. Er ook toen aan iedere dag een einde kwam. Toen blokweken ook nog wel eens blokken inhield. Er toetsen kwamen en je daar de vragen mocht beantwoorden die zich eerder hadden voorgedaan.

Multiple choice. A, b, c, d. Maak een keuze. En de berekening. De gokkans die eruit wordt gerekend. Door een formule toe te passen. En dan de telling. Het dilemma net wel / net niet.
De bespreking. Met het opleidingsteam.
Onder aanvoering van Piet Aardema. Hoofd opleiding. Rob Stam. Waarnemend hoofd opleiding.
Het afscheid van Piet Aardema waar slechts één leerling bij aanwezig was. Henk Jan Rentenaar.

Veel mensen uit het A gebouw.
Van toen nog Duin & Bosch.
Toen nog…
Toen…

EENS

Heb ik je toen
tekort
gedaan, met het
klimmen
van de jaren
groeiden wij
steeds dichterbij
steeds dicht erbij
reeds dicht er bij
zijn wij

steeds verder af
van waar wij

eens….

Rudolph Marijs heette in het verleden Ruud Marijs.
Via Schoolbank te benaderen voor een re”nie.

20090413-1239654358N1304mare1026

Wat let JU”