Eenigenburg

Menigeen zal Eenigenburg niet kennen laat staan dat de familie Eenigenburg in de tweede helft van de negentiende eeuw de grote oversteek naar Amerika heeft gedaan om daar, in de buurt van Chicago een beter bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft Eenigenburg een verleden waarin de Friezen hebben geprobeerd om de West-Friezen niet alleen een kopje kleiner te maken en het kasteel dat zich ooit in de contreien bevond, met de grond toe gelijk te maken. Een kerk op een terp houdt nog een deel van het verleden in leven, de Westfriese omringdijk geeft de mogelijkheid om nog steeds met droge voeten door de weilanden te lopen en waar ooit een kroeg een belangrijk deel van het buurtleven beheerste, is de kroeg omgebouwd tot een woning, de kruidenier opgeslokt door supermarkten in de omgeving en weet de bevolking niet beter dan dat het is zoals het is, maar dat deze geschiedenis tot vandaag de dag het plaatselijke Museum nog een marge in het geheel biedt, een openbaring op zich. En waar de kerkgenootschappen in het verleden deel uitmaakten van die gemeenschap, is ook dit deel aan de geschiedenisboeken toevertrouwd. Weilanden omsluiten dit museum, waar paarden grazen en een boer op een tractor bezig is om het gras niet alleen te maaien, maar elders een andere boer treft die zijn gemaaide gras om het omgooien is. Wat voorheen met ploeg en andere werktuigen, met paard en menskracht voor elkaar werd gebracht, is het tegenwoordig een kwestie van de tractor van stal halen, de werktuigen erachter hangen en gaan, met hooguit een banaan die in de cabine wordt genuttigd. Alleen geopend op zondagmiddag, van 12.00 tot 17.00 uur en bemenst door vrijwilligers. Waar koffie dan wel thee wordt aangeboden, de vraagprijs voor een bezoek 4 euro bedraagt en waar ook nog eens een bitterkoekje wordt aangeboden. En het waaide, en er kwamen fietsers langs, er kwamen anderen die van hun belangstelling blijk hebben gegeven en ook wij waren zeer verrast door de ambiance van dit geheel. Waar Albert van Dalsum jaren heeft gewoond, waar hij schilderde, de grote Albert waar een buste van hem en zijn vrouw Do in het aardige museum terug te vinden zijn. En waar zijn schilderijen hangen, geinspireerd door de Bergense School en waar het leven… nog veel weg heeft van het leven dat de gemiddelde stadsmens reeds lang geleden is kwijtgeraakt. Dat Eenigenburg, dat dorp niet veel meer dan een vlek op de kaart van Noord-Holland, dat boeit, bloeit maar of dat ook nog groter groeit…


IMG_7930


IMG_7932


IMG_7931


IMG_7939