Een sleepnet door een sleepwet…

Iets wat niet meer voorstelt dan wat het voorstelt, maar dan blijft de vraag of dit de gemoederen zal weten te bedaren. Of dat het juist de gemoederen in beweging brengt. Denk bijvoorbeeld aan de sleepwet en het netwerk dat hierbij betrokken wordt. Het heeft veel weg dat nu gezocht wordt naar een legitimatie van dat wat zich reeds in de duistere krochten van het wereld wijde web heeft voorgedaan. En dat de betrokken burgers daar, als het ware, door achter het net zijn gaan vissen. Waar beveiligingscamera’s geen ander oogmerk hebben dan uitvoering te gaan geven aan het fenomeen van de Grote Broer, kan het haast niet anders dan dat banken je sporen kunnen blijven volgen en dat telefoons zodanig te peilen zijn dat ook daar het verkeer en de plaats van de betrokkene binnen de kortste keren zichtbaar weet te maken. Laat staan dat mensen die drager zijn van een ICD zich ongemerkt van hier naar daar kunnen gaan verplaatsen. En dan denk ik voor mijn gemak maar dar de chip in die OV kaart gelukkig niet eerder tot leven wordt gewekt dan dat ik een poortje passeer dan wel mijn kaart tegen een oog van een apparaat laat hangen…
Neen, ik laat mijn kop niet hangen,besteed dit liever uit aan het hiervoor genoemde. Maar als ik zelf mocht kiezen en geen weet had van 1984 zou de wereld er dan anders uitzien dan dat de wereld er nu uitziet”! Ik bedoel maar…