Een rode deur zwart.

Wat de reden kan zijn geweest om de rode deur zwart te gaan schilderen blijft, vooralsnog, een raadsel. Was het bedoeld om de stier niet langer te verleiden of was het misschien om de hellehonden op een dwaalspoor te zetten”! Geen mens die daar een zinnig antwoord op zal weten te geven terwijl onzinnige mensen daar waarschijnlijk mee aan de loop gaan. Hel en verdoemenis liggen immers op de loer en er bestaat gerede twijfel dat het vagevuur nog meer wordt opgepookt. Bedenk ik me terwijl ik een poging onderneem om een bonte, dat wil zeggen rode boerengroentesoep in elkaar probeer te draaien. Dat overkomt me wel vaker dat er opeens een stuk tekst naar voren komt, dat ik de tijdgeest eenvoudigweg terugdraai en dat Sammy, wanneer deze is uitgekeken, nederig zijn ogen sluit. Het zijn dan ook de zangers tekstschrijvers die ons overweldigen met woorden die de gevoeligheid van een willekeurig mens weten te prikkelen. Waarmee ik niet wil bekennen een gevoelig mens te zijn, hooguit dat ik wat selectief ben in de prikkels die mij bereiken. Gelijk ook mijn gehoor vergelijkbare acties onderneemt. Zo kijk ik bijvoorbeeld niet vreemd op dat de ene dag posters op billboards te vinden zijn, terwijl ze de volgende dag als zwerfvuil het groen van de bermen teisteren. En als deze acties te wijten zijn aan het niet altijd voorspelbare weertype, heb ik daar geen enkele moeite mee. Dan denk ik dat het aan de lijmlaag ligt en stel ik me tezelfdertijd een slijmlaag voor. Want slijmen doet de politiek wanneer het hem of haar uitkomt met groot genoegen, gelijk ik me bedenk wanneer de stembiljetten door de brievenbus naar beneden dwarrelen. Ik heb het recht en voel me dit keer niet geheel en al genoodzaakt om aan dit recht te gaan voldoen, laat staan dat het een plicht op termijn zou kunnen zijn. Want waar het biljet met rood dient te worden ingevuld, is het meer het zwart dat mij aanspreekt. En waar de boze blanke man de passie preekt, zijn het de kippen die vroegtijdig op stok gaan. Hetgeen mij in dit uitzonderlijke geval, veel genoegen bezorgt!


IMG_6477


IMG_6478