Een pijp kaneel…

Stel je voor dat je jezelf in het kort voor mag stellen. Op voorhand wil ik stellen dat ik me wat achtergesteld voel, door het feit dat het jongste lid van de dichterskringalkmaar helaas haar lidmaatschap opzegt, waardoor ik wederom het jongste lid van deze kring geworden ben. Was ik een plek in de gelederen opgeschoven, valt mij wederom de eer te beurt ondanks mijn leeftijd het jongste lid van de kring te zijn. Dat schiet, eerlijk gezegd, niet op. Als Benjamin door het leven gaan is niet direct mijn smaak, laat staan mijn keuze… Dus heb ik een uitweg gezocht die de vorm heeft aangenomen van een soort van palindroom. ‘Ik ben Wik, Wik ben ik’ en daar zult u het vandaag mee moeten doen. Maar om mij wat beter te leren kennen, heb ik ook een aantal gedichten voor u mee genomen. Waardoor ik mogelijk een indruk kan wekken omtrent de zielenroerselen die ik vandaag met u wil gaan delen. Dat dit niet naar ieders smaak zal zijn, is mij waarschijnlijk op voorhand vergeven dat ik naast dichten ook het schrijven heel belangrijk vind in mijn leven doet niet direct ter zake en dat ook fotograferen en verzamelen van kleine modellen een uit de hand gelopen hobby is… en daar wil ik het voor vandaag bij laten. Het leven is immers al een schouwtoneel en wanneer theater dit keer in de belangstelling staat, welnu laat ik beginnen met SNIPPERS.
Zo zou mijn voorstellen eruit kunnen gaan zien. Maar of dit geheel past binnen de verwachtingen van anderen is een geheel andere zaak. Ik doe een poging en kan later altijd nog teruggrijpen op een mogelijk gangbaar iets, hoewel ik er eigenlijk voor pas om in die pas te gaan lopen. Ach, gelijk het leven een schouwtoneel kan zijn is het ook mogelijk dat er sprake is van een pijp kaneel waaraan eenieder zuigt en dan het deksel op zijn of haar neus ziet vallen…