Een over allen, allen overeen…

Een over allen, allen overeen. Dat hier iets niet klopt, daar ben ik me terdege van bewust edoch wanneer een stem de veronderstelde meerderheid vertolkt, dan hebben wij allen daar mee akkoord te gaan. Zo werkt het nu eenmaal in een veronderstelde democratie, waar worsten nog steeds deel uitmaken voor de meute die niet veel meer weet te doen dan te volgen. Volgelingen aan de ene kant en vaderlanders wanneer het uitkomt. Medelanders vertonen nu eenmaal de neiging om zich te onthouden van een mening en mochten zij een mening hebben is het vrij gemakkelijk om te stellen dat hun IQ waarschijnlijk de 100 niet zal halen. Zwakbegaafd zijn is immers een teken dat de gevoeligheid bij de mensen die dit betreft over het geheel genomen niet mee zal vallen. Hokjes doen ertoe om mensen te traceren en als zodanig ook van een teken te voorzien. Stigmatiseren is nu eenmaal wat duidelijker aanwijsbaar wanneer testen in deze worden vergeleken met gestandaardiseerde uitgangspunten. Natuurlijk wordt dit alles stevig wetenschappelijk onderbouwd. En wat de wetenschap voor ogen staat is dat niet alleen de nul-meting maar ook de conclusies op grond van objectiviteit en onafhankelijkheid naar voren komen. Maar in hoeverre kan een idee voor een nieuw onderzoek voor juist die veronderstelling in de huidige tijd nog volstaan” In hoeverre zijn het niet bewuste belangen die in dit geheel een rol spelen” Of waar is de meetlat integriteit op gebaseerd” Ja, een bepaalde moraal speelt wel degelijk een rol. Eenvoud en een normaal verstandelijk vermogen misschien een ander. Of misschien wordt de last van ruggespraak niet als zodanig onderkend. De last van het gewicht dat gewogen wordt en de balans dewelke in deze de doorslag kan gaan geven. Het lobbyen wat een rol speelt en de overtuiging van een bepaald gelijk, waarbij een bepaalde mate van gevoel mede wordt opgeroepen. Het redden van een mensenleven in de relatie van de kosten die dit redden met zich meebrengt. Of wat de koppen van de krant van vandaag weer haalde: ‘Ouderen onnodig in ziekenhuis.’ Van verzorgingsstaat naar je eigen broek ophouden. ‘Ouderen die onnodig een ziekenhuisbed houden kosten ongeveer 1,4 miljard euro per jaar. Jaarlijks belanden 322.000 ouderen onterecht in een ziekenhuisbed na een bezoek aan de spoedeisende hulp(SEH). Vaak gaat het om “welzijnsklachten”, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. En de reden is heel simpel. Zo lang mogelijk thuis, zo veel mogelijk een beroep doen op mantelzorgers dan wel goedwillende vrijwilligers, verzorgingshuizen sluiten en slopen laat staan dat in verpleeghuizen nog voldoende personeel te vinden valt, waardoor de balans tussen de baten en de kosten gigantisch uit de klauwen zijn gaan lopen. Een over allen, allen overeen, het huidige credo. Waar is dat driemanschap gebleven dat een ietwat andere spreuk hanteerde”