Een openbare kerstgedachte!

IMG_5566 (1)
Als je niet beter wist… maar ik weet beter! Niet alleen vanwege mijn onvoorstelbare pretenties, vandaag simpelweg door de ontmoeting die zich heeft voorgedaan. Wederom een ontmoeting met een rijk deel van mijn leven. En wanneer ik het heb over dat rijke deel van mijn leven, ontkom ik er niet aan dat psychiatrie daar een wezenlijke rol in speelt. Noem mij geen onverbeterlijke verbeteraar, laat mij hooguit de illusie dat ik daar een zijdelingse rol in heb gespeeld. Weliswaar in een andere tijd, onder andere omstandigheden maar dan nog ben ik er absoluut niet rouwig om dat ik ooit die keuze heb gemaakt. Want daar ging het dit keer in die ontmoeting om. Omstandigheden die een rol speelden om keuzes te maken die zich op een zeker moment voordeden. Of hebben voor gedaan , daar wil ik voor mijn gemak dit keer vanaf zijn. Dat na een interval van ruim 17 jaar. Zeventien jaar dewelke in een tijdsbestek van zo’n kleine vier uur de revue passeerden. Wetenswaardigheden aan de ene kant en een kijk op levens van verschillende andere kanten. In die zin dat de verschillen een ondergeschikte rol in het geheel speelden en de overeenkomsten de basis van leven dan wel een bestaan naar voren brachten. De plussen en de minnen die het leven niet alleen inhoud maar ook betekenis hebben weten te geven. In zekere zin een vorm van aanvaarding, waarbij geenszins sprake was van enige berusting. Twee mannen die een schets van hun verschillende levens de revue lieten passeren. Een tijdspanne overbrugden die, mogelijk onder andere omstandigheden, nooit naar voren zou zijn gekomen. Waarbij de gemeenschappelijk deler Duin & Bosch was. Ik spreek met name over was. Duin & Bosch is nu eenmaal niet meer, Dijk & Duin de huidige noemer en over niet te lang zal er waarschijnlijk alleen nog over Psyq gesproken worden, als onderdeel van Parnassia. Waarbij de hele kuststreek van Noord- en Zuid-Holland onder die ene noemer wordt geschaard. En de blutsen die wij in onze verschillende carrieres opliepen. De noemenswaardige investeringen die we hebben gedaan en de resultaten die dit uiteindelijk hebben opgeleverd: niet direct noemenswaardig, hooguit te plaatsen in de context van de tijd. De constatering dat juist die tijd voorbij is. Maar ook de ontdekking dat juist die tijd, onder die omstandigheden, voor een zekere verdieping heeft weten te zorgen. Levenslessen en levenswijsheden die zich niet eerder voordoen dan het moment waarop ze weer tot leven worden gebracht. Zoals vandaag is gebleken en zoals vandaag zich heeft voorgedaan. Ik dank je daarvoor Martien en realiseer me gelijktijdig dat ik, door het noemen van jouw naam mij schuldig maak aan een vorm van openbaring. Mijn openbaring. En dat wil vandaag even kwijt! Een vorm van een selfie in de vorm van een bal. Een kerstbal dit keer en de wetenschap dat geen pad recht loopt!


IMG_5563