Een loffelijk streven…


IMG_0250


IMG_0251
Het blijft een loffelijk streven: in harmonie te leven. Een opgaaf voor het leven dat niet direct door alle sores die zich voordoet wordt opgeslokt. In harmonie zijn met jezelf, je naasten, je omgeving met de natuur desnoods. Een enkele dissonant kan voldoende zijn om je uit het gareel te slaan, de balans de verkeerde kant op te brengen. Of door stomweg de verrukkingen van de harmonie in het stralende licht te zetten. De teleurstellingen als het ware uit je leven te verwijderen en uitsluitend bezig te gaan met de positieve energie die daar vaak het resultaat van kan zijn. Let wel kan zijn en niet is. Het duister kennen wij immers allen wel en juist het licht is de kern waarop wij focussen. Niet dat dit een manier is die doet denken aan die bekende struisvogel, maar wel de mogelijkheid biedt om dalen te vullen met de hoogten die zich voordoen. Waardoor de harmonie, het evenwicht dan wel de balans ervoor zorgt dat je je als een tevreden, een verzaligd mens door het andere deel van je leven door te kunnen gaan. Het klinkt wat onbeholpen, dat is het dan ook maar de schijnbare verwarring die momenteel door mijn brein heen woekert, zorgt er juist voor dat ik me wat onbeholpen uitdruk. Maar wat ik eigenlijk zeggen wil is dat ik (dat wij als gezin) een veelbewogen weekend achter de rug hebben. En waardoor juist door de harmonie er zaken besproken konden worden die als het ware in de schaduwen van ons bestaan een rol speelden. En op termijn wel weer een rol kunnen gaan spelen, waar door dan te refereren aan dit doorleefde weekend niet zoveel woorden meer nodig zullen hebben om dat verhaal van een wezenlijke inhoud te kunnen gaan voorzien. Harmonie, met een enkele valse noot, een enkele dissonant, maar voor het merendeel een luisterrijk gebeuren. Waarbij vragen werden gesteld en antwoorden naar voren kwamen. Waarin een terugblik werd verantwoord en de keuzes die zich toen voordeden, mogelijk in een ander daglicht zijn komen staan. Zaken die niet simpelweg met een excuus konden worden afgedaan, zaken ook die ervoor zorgden dat wij elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken, dingen die op termijn een eigen andere plek kunnen gaan krijgen, en in zekere zin garant staan voor een loutering. Dat klinkt wat hoogdravend, dat klinkt ook wat religieus maar ook dat maakt nu eenmaal deel uit van wat ik eerder heb gesteld”een loffelijk streven!


IMG_0252


IMG_0253