Een loer draaien…

Ik heb een idee. Maar of mijn idee uitvoerbaar is, zal op termijn gaan blijken. Altijd weer de vraag hoe een en ander er uiteindelijk uit zal komen te zien. Aan de ene kant kan ik mij daarover verkneukelen, de andere kant laat zich aan alle kanten raden. Teleurstellend” Verheugend” Alle varianten van menselijke emoties kunnen de revue gaan passeren, de vraag is alleen of het wel zo uitpakt als dat ik in gedachten heb gehad. Een opzetje is snel gemaakt, de uitvoering laat wat op zich wachten en ook de tijd zal een bepaalde rol in het geheel gan opeisen. Acht, het heeft mij wederom van de straat gehouden en terwijl een diepvriespizza zijn best doet om tot een verantwoorde maaltijd te worden ongevormd, schrijf ik dit bericht. De kaarten komen langzamerhand binnen, het behoeft geen betoog dat sommige kaarten mij toch weer aan het denken hebben gezet. De voorspelbare daargelaten. En dat Sandd goed uit de verf komt, dat had Tante Pos waarschijnlijk niet verwacht. Door het steeds opnieuw verhogen van de prijs zijn ze goed bezig zich uit de markt te prijzen. En door daar ieder jaar weer vijf eurocenten bovenop te doen, ach de kniesoor kijkt wel uit! Het gaat ook zo voorspelbaar, gelijk ook dat geneuzel over die rente. Dat ING ruim 4 miljard euro winst heeft gemaakt, doet er in de regel niet toe. Dat spaarzaamheid bestraft wordt, zal wel te maken hebben met de economen die ergens in Frankfurt de zaken aan het vernaggelen zijn. Dat Draghi zo’n kinderlijke handtekening op de biljetten heeft staan, komt waarschijnlijk omdat hij eerder heeft leren rekenen dan schrijven. En dat Knot geregeld aan de bel van de DNB trekt, heeft wel niets met beursgangen vandoen. En dat het Centraal Plan Bureau iets met het Centraal Bureau voor de Statistiek te maken heeft, ook dat zal wel weer door Macro Economische Verkenningen worden gelogenstraft. Zo zit de huidige wereld tegenwoordig in elkaar en waar voorspoed zich voordoet, ligt de tegenspoed op de loer. Het zal niet de eerste keer zijn dat de ‘gemene burger’ een volgende loer wordt gedraaid…