Een kwestie van smaak

Niet altijd helpt afstel, zo ook gaat het met uitstel veelal eenzelfde kant op. Maar op een goed moment dien je toch die eerste hap te zetten in de Granny Smit, die waarlijk een zoetzure smaak met zich meebrengt. Nu ben ik over het geheel toch wel een beetje een zuurbek, een Amsterdamse ui van Kesbeke sla ik niet af en ook voor partjes braadharing draai ik mijn hand niet om, laat staan dat de sperziebonen zich mogen verheugen op een sprankeltje azijn. Maar een azijnpisser kun je mij niet noemen. Hooguit dat ik weleens het zoet van Balkenende meng met het zuur van Rutte. Verder hoor je mij niet klagen, hooguit vragen of het wat minder mag zijn, wanneer die vooruitbetaling van mij het een en ander van gespaarde gelden vergt. Want ook de belastingdienst is bezig met een inhaalslag, sinds Wiebes het in zijn hoofd heeft gehaald om de voorlopige aanslag naar voren te halen. Mogelijk heeft dit te maken met de aanstaande verkiezingen, opdat de schatkist rijkelijk gevuld weer wordt leeggehaald door op voorhand gedane beloftes. En waar een kinderhand gauw gevuld is, zal het mij niet verbazen wanneer graaiende handen niet op een miljoentje meer of minder letten, waar hooguit miljarden te verdelen zijn. En waar ik me kan verheugen op een kleine bijdrage van diezelfde overheid (een toelage die het ene moment wordt toegekend om het andere moment weer te worden ingehouden), de rijksoverheid mij geregeld wijst op het bestaan van mijn DigiD, de SVB ook het een en ander te melden heeft alvorens het ABP zich genoodzaakt ziet om toch weer het een en ander in te gaan houden heb ik, als eerder naar voren gebracht weinig te zeiken. Neen, een kruikenzeiker zal ik niet worden, een urinaal daar ben ik nog niet aan toe en ook de afdeling urologie laat ik aan mij voorbijgaan. Zolang Ria daar nog steeds haar kwaliteiten naar voren kan brengen, hul ik me in verantwoord stilzwijgen. Hetgeen niet wegneemt dat ik me ook wel eens wat zorgen maak. Als eerder genoemd uitstel. Wanneer ik echter na afloop van wederom discutabele notulen de balans opmaak, ben ik toch wel enigszins tevreden. In die zin dat het heikele punt dat mij als het ware dwong om voor afstel te gaan opteren, toch zijn beslag heeft gekregen. Gelijk ook pannenkoeken zich zowel met zoet als met hartig mogen verheugen op de smaak en de keuze van de gebruiker…