Een . ! Jawel, een punt!


IMG_1016 (1)
‘Have you seen you’re ……… baby, standing in the shadow”! Er zijn nu eenmaal mensen die zich geheel dan wel gedeeltelijk wegcijferen. Anderen doen er alles aan om voortdurend in de belangstelling te staan. Gaan door het leven als Belangrijk en wensen ook nog eens als zodanig benaderd te worden. Nog weer anderen huldigen een zeker altruisme, hetgeen pas naar voren komt wanneer sprake is van een verscheiden. Neem nu, bijvoorbeeld, Hemelrijk. Al eerder mocht ik melding maken van de speurtocht waar Bob Polak zich aan heeft gewaagd. Schrijvers, schilders en anderen begraven in Bergen (N-H). de ondertitel luidt: Van Lucebert tot Adriaan Roland Holst – Van Charley Toorop tot Simeon ten Holt. Allerminst de eersten de besten. Neen, een bonte stoet van kunstenaars passeert hier de revue. Een begraafplaats zowel voor algemenen als Rooms-Katholieken. Een zekere vorm van oecumene, want in de dood… maar daar hoef ik niet zolang bij stil te staan. Adriaan van Dis heeft al een plaatsje gereserveerd. Hij schijnt er zich, naar verluidt, ‘reuze op te verheugen’. (The more you think of dying, the better you will live’- Dorothy Parker). ‘Aan de hand van een begraafplaats kun je de geschiedenis van een dorp of stad vertellen’, aldus schrijver Bob Polak. Zo vonden verzetshelden zoals de student Jan Hemelrijk en collaborateurs zoals de schilder Arnout Colnot in Bergen hun laatste rustplaats. Vrienden liggen er soms ver van elkaar, vijanden soms broederlijk naast elkaar. Wie was destijds een leerling van wie” Wie bouwde het huis van wie” Wie deelde het bed met wie”


IMG_0961


IMG_0962


IMG_0951
Leuk om zo met vragen in de weer te gaan. Schrijvers, dichters, schilders, componisten, beeldhouwers en andere kunstenaars verenigd op een dodenakker. Vanmiddag breng ik een gedeelte van de dag door in Hal 25 in Alkmaar. Waar kan worden geluncht, gelounged, gekeken en bekeken kan worden. Waar kunst in velerlei gradaties valt te bewonderen. En waar schotten de illusie van een woonboulevard proberen te overstijgen. En ben ik wederom onderweg. En juist door dat onderweg zijn heb ik een plan opgevat: ik heb nog wat omslagen van het (zeefdruk)boekwerkje van Thomas Verbogt en Pauline Bakker. Pauline die ik hogelijk waardeer. Wat let mij om daar niet een creatieve eigen invulling aan toe te voegen. Tenslotte zijn zij reeds gevestigde kunstenaars. Kan ik hooguit een poging ondernemen om juist vandaag mijn kop boven het maaiveld uit te gaan steken!


IMG_1001


IMG_0992 (1)
Hetgeen ik dan ook bij deze doe! . Ja je ziet het goed, ik stel een daad door een punt . te stellen!


IMG_0978 (1)


IMG_1007