een Bonte stoet van Bengel s

Een kenmerk van het ware”! Het fotocafe. Niet in absolute zin maar wel in zekere zin. Niet zozeer een orgastisch genoegen, maar meer een moment dat gedeeltelijk uit pieken bestaat met navenante dalen. En zo hoort het ook te zijn: pieken en dalen die elkaar proberen op te heffen. En waar ooit werd gesproken over de ‘heffe des volks’, is het nu veel meer een op posities gericht uitgangspunt geworden. Niet in de vorm van personen, hoewel die aan de zijkant een kleine rol blijven opeisen, maar meer in de vorm van de uitgangspunten die ooit geformuleerd zijn. Zorgen dat we op een ander niveau met fotografie bezig zijn en met name blijven. Het proberen te ontwikkelen ( buiten de doka) van een andere kijk op de wereld. En waar de wereld op dat moment schijnbaar om draait. Als uitgangspunt en mocht de opdracht niet in je eigen potje passen is er geenszins een man dan wel vrouw overboord. Ieder brengt in naar eigen kunnen onder de noemer dat de ene opdracht je nu eenmaal beter ligt dan een andere. En de relatieve vrijheid draagt er zorg voor dat het iedere keer weer een verrassing is hoe de een, dan wel de ander daar een invulling aan heeft weten te geven. Resulterend in een jaarboek, waarbij eenieder de gelegenheid wordt geboden om daar zijn of haar voorkeur in naar voren te brengen. En waar Jan Meurs al jaren de supervisie van op zich heeft genomen. Vanavond volgt de uitreiking. Vanavond wordt ook de afsluiting wederom verzorgd door Dik in zijn Bonte Bengel. En vanavond houden wij het waarschijnlijk wat ingetogen, daar de Bonte Bengel al voldoende eer aan die naam weet toe te voegen. Bengels zijn wij in absolute zin. Of misschien hooguit in zekere zin. Bengels ook met een zekere levenservaring. Niet meer die jonge honden die wij mogelijk in het verleden waren. Wat bezadigder, wat verzadigder, wat simpeler maar dat komt waarschijnlijk door een beperkte mate van achteruitgang. Van lichaam en geest. Hoewel dat laatste te betwijfelen valt, gezien ook het abstractieniveau wat een rol is gaan spelen. Vanavond staat ‘lost’ van Anouk op het programma. En ik ben op voorhand nu al razend benieuwd hoe daar eenieder mee aan de haal is gegaan. Was het alleen maar door het feit dat die bonte stoet van Bengels zich ophoopt in de Bonte Bengel!


IMG_3017


IMG_3019