een barrel huis van Barrelhouse

Over het geheel genomen vallen meerdere zaken reuze mee! Neem nu de aanleg van de radiatoren en het compleet vernieuwde buizensysteem dat voor een behaaglijke warmte garant gaat staan. De gaten die moesten worden geboord en het stof dat ruimschoots door de slaapkamer dwarrelde. Een stoffig geheel dat geheel in overeenstemming is met de stoffige indruk die ik geregeld maak. Een kwestie van de kapper negeren, het grijs dat nog steeds opgeld doet en de verplaatsingen die zorg draagt voor de nodige ‘couleur locale’, hetgeen voor een ogenschijnlijke invulling van de dagelijkse gang van zaken zorg weet te dragen. Zorg dragen, een woord dat de afgelopen dagen de gemoederen heeft weten bezig te houden, niet in de laatste plaats door de vrije artsenkeuze en de dissidenten die van zich lieten horen. Nederland aan de vooravond van een Kerstreces en de verschillende belangen die een rol in dit geheel weten te spelen. En waar ik me niet direct mee bezig heb gehouden, doordat hier andere belangen een rol speelden. Wordt het vandaag een eenvoudig daggie klussen. Mijn talent voor het stapelen van dingen, het zuigen van gruis dan wel stof en geenszins door het stof gaan hetgeen ook nu weer gepaard gaat met het vermelden dat ook voor vandaag weinig nieuws te melden valt. Stel je voor dat juist ik wat bijzonders te melden zou hebben, dan zal ik de eerste zijn die hier gewag van maakt. Het groot Nationaal Dictee heb ik ook dit keer laten passeren en hoewel de Nederlandse Taal wel redelijk te beheersen, zou ik er niet van opkijken wanneer een getal richting de honderd fouten mijn deelgenoot had kunnen zijn…
Voor vandaag staat er gelukkig nog wat bijzonders op het programma. Het in de stemming raken wanneer Barrelhouse zijn 40-jarig jubileum van een glans weet te voorzien, ik kijk er nu reeds naar uit! Ook dat zijn die bekende krenten die zich in de Chipolatapudding voordoen, waarbij ik in het midden laat of dit mogelijk rozijnen zouden kunnen zijn. Neen, voor mij geen knollen voor citroenen dit keer. De appels zijn al zuur genoeg, stelt opoe Smit. Om maar even een typering door te geven. En voor wat typeringen betreft:ik ken er vele, maar niet allen zijn vandaag van toepassing. Hooguit kan een enkele oprisping de dienst gaan uitmaken en dan nog blijft het de vraag of juist die typering de lading dekt. Genoeg voor vandaag. Het kastinruimen vergt de nodige aandacht. En daar ik nu eenmaal niet een ‘multi-tasking-person’ ben, laat ik het vandaag hierbij. Op naar Barrelhouse!