Een aanrader! (Om te zoeken…)

Crazy. Krankzinnig. Gek eigenlijk dat sommige zaken mensen tot waanzin drijven. Maar als de uitspraak ‘you drive me crazy’ in dit verband een rol kan gaan spelen, zijn het externe omstandigheden die dit stomweg mogelijk maken. Tenzij er sprake is van een aangeboren aspect. Een genetisch onderonsje dat zich pas naderhand openbaart. Of aspecten vanuit het milieu, in welke zin dan ook. Het zoeken naar een oorzaak, vaak in duistere krochten te vinden dan wel het onderbewuste en alle vormen van verdringing die zich daar kunnen voordoen, het selectieve van een geheugen in relatie tot de kern van een bestaan, dwingen als het ware om niet alleen rollen aan te nemen, maar ook nog eens rollen te gaan spelen. Het goede gedijt immers het beste als het kwade ook een kans krijgt… Geen betoog dit keer, maar meer een eenvoudig boek daat zich op mijn pad gisteren voordeed. Psychiatrie in Westfriesland. Een tikkie tekort. En dan kom ik namen tegen: Han Baay, Arie Berg, Jaap Glastra, Jo Heubergen, Herman Peters, Fred Plukker, Frans Roel, Gerrit Schumm, Pieter van Twuyver, Joost Vijselaar en Remy van Waterschoot, waarbij de laatste zich heeft weten op te werken tot de man die bij het Zorgkantoor Noord Holland noord de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in het geval van de Ggz vertegenwoordigt. Een man in een pak, met een stropdas om, maar ook al een leerling die zich wat kleding betreft van anderen wist te onderscheiden. Boeiend om een terugblik te zien omtrent alle gestichten die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld en momenteel voor een belangrijk deel geschiedenis zijn gaan worden. Waarbij afbraak het leitmotiv schijnt te zijn. Daarnaast is er sprake van een ombouw, waarbij het woord opbouw niet geheel en al op zijn plaats is. Wanneer in dit boek gesproken wordt over ‘Dijk & Duin’, blijkt in de regel het oude ‘Duin & Bosch’ bedoeld te worden. De directie van ‘Duin & Bosch’ en dan met name de rol van de Directeur Geneeskundige Zaken Crabbendan, heeft meer oog voor het stekkie in Castricum dan dat hij warm loopt voor de Westfriese regio. Dat mensen vanuit Castricum bereid worden gevonden om juist in Hoorn de zaken op poten te zetten, dat nieuwe afkortingen een rol gaan spelen, bijvoorbeeld TIZ (staat voor Team Integrale Zorg) en PIT (Psychiatrische Intensieve Zorg), dat ambulante verpleegkundigen nu CASE-manager gaan heten en dat een RIBW een klein gesticht vertegenwoordigt, tegenwoordig zijn dit ingevoerde begrippen. Dat echter op ditzelfde moment op het voormalige terrein van ‘Dijk & Duin & Bosch’ landhuizen verschijnen, dat Parnassia onder de noemer Psyq daar behandeling bedrijft, dat er kolossale gebouwen verrijzen die in de verte doen denken aan die paviljoens van ruim honderd jaar geleden…
Een mooi boek, een plaatjes- en een praatjesboek, een boek dat onder het volgende ISBN nummer: 90-400-8897-7 verschenen is bij Waanders houdt in dat het een zoektocht gaat worden op het internet… Valt er dit keer nog het een en ander te ondernemen. Wat mij betreft: een AANRADER!


IMG_9344